Dags att lyfta Lindome och Kållered

Kållered och LindomeMölndal stad planerar för nya
bostäder i kommundelscentrumen
Lindome och Kållered.

I Kållered centrum planerar kommunen
för uppåt 500 nya bostäder. Kommunen
vill försöka ta ett helhetsgrepp kring hela
stadsdelens offentliga miljöer och stråk
tillsammans med fastighetsägarna i området.
Det handlar bland annat om att
rusta upp stråk, utveckla gator och torg,
gång- och cykelbanor. Tanken är att försöka
göra tydligare kopplingar mot pendelstationen.
– Tillsammans med nya bostäder på
nuvarande parkeringsytor är det viktigt
att försöka satsa på tydlighet och trygghet,
säger Anna Sundin, planarkitekt i
Mölndals stad.

Vad gäller Lindome är planen cirka 200
nya bostäder samt trygghetsboende. Fokus
är också på den offentliga miljön genom
att bland annat rusta upp Äppelparken och
göra den till en trevligare mötesplats.
– Även här hoppas vi att satsningarna
bidrar till liv och rörelse under dygnets
alla timmar.
Förnyelseprocessen av både Lindome
och Kållered är i ett relativt tidigt planeringsskeende,
berättar Anna Sundin.
Under början av nästa år går projekten
förhoppningsvis ut på samråd genom detaljplaner.
Målet är byggstart under de
närmaste åren.