Umeå är attraktivt för många

Umeå har en dragningskraft på många.
Men det är inte alltid det har gått att
hitta bostad för dem som vill flytta hit.
– Det ändrar vi på nu, säger Hans
Lindberg, kommunstyrelsens ordförande.
I Umeå har det inte byggts så här mycket
lägenheter på många år.

Umeå har det byggts i runda tal några
hundra hyresrätter, bostadsrätter och
ägarlägenheter varje år. 460 i snitt sedan
1992. För två år sedan bröts lunken,
antalet fördubblades och 954 nya lägenheter
gjordes inflyttningsklara plus ytterligare
lite drygt 200 småhus. Förra året
ännu fler – 1 300 stycken.
Så här mycket har det inte byggts i
Umeå sedan i början av 90-talet.
– Vi har varit och är väldigt tydliga i vår
politiska inriktning, säger Hans Lindberg. I
vår översiktsplan för kommunen ska vi
framöver ge möjligheter för 2 000 bostäder
per år. En tydlig politisk vilja kombinerat
med en genomtänkt översiktsplan lockar
dem som vill bygga bostäder i Umeå.

Umeå är inte ensamt om att få fart på
byggandet. Många kommuner upplever
nu en byggboom som ingen sett på decennier,
men Umeå ligger i topp i Sverige
om man ser till nybyggandet i förhållande
till andelen invånare.
Att mängder av nya byggprojekt startades
i Sverige förra året syns i Sveriges
Byggindustriers statistik. Den totala igångs
ättningsvolymen ökade med 42 procent
under 2016 och bostadsbyggandet är nu
på den högsta nivån sedan slutet av miljonprogrammet
i början av 70-talet.
– Mycket av vårt nybyggande görs genom
en förtätning av staden. Flera fastigheter
har fått extra våningar och nu planerar
vi för både Nydala sjöstad och Ön.
Och inte minst omvandlingen av de före
detta europavägssträckorna i centrala
Umeå till gator med mer grönska och mer
utrymme för gång-, cykel- och kollektivtrafik.
Den förändringen innebär också nya
kvarter med blandad stadsbebyggelse i
anslutning till stadsgatorna.
– Vi vill behålla 15-minutersstaden,
säger Hans Lindberg. Utöver det så banar
Norrbotniabanan vägen för en utbyggnad
av ytterområdena.
Här finns det kanske skäl att påpeka att
det inte är kommunen som bygger; det är
byggbolag som bygger bostäder. Kommunens
roll är att skapa goda förutsättningar
för att bygga bostäder.

Ser man på de senaste årens byggande är
det en stor skara olika byggbolag som
bygger i kommunen. Den enskilda aktör
som har stått för det mesta av byggandet
är det kommunala bostadsbolaget AB
Bostaden. Andra större byggbolag är:
HSB Produktion, Lerstenen, Riksbyggen,
Rekab och NCC. Tillsammans med AB
Bostaden har dessa byggbolag stått för
nära hälften av allt byggande.
Hans Lindberg menar att Umeå blivit
än mer attraktivt på senare år och att det i
kombination med det låga ränteläget skapat
de rätta förutsättningarna.
– Bostadsbyggandet är av strategisk betydelse
för en tillväxtkommun som Umeå.
Alla människor som flyttar till Umeå för
att studera, arbeta i ett företag eller forska
måste ha någonstans att bo. Över huvud
taget är en god tillgång till bostäder för livets
alla skeden en viktig förutsättning för
att ge Umeåborna bra livskvalitet.
– Byggandet i Umeå har också varit
väl fördelat både vad gäller geografin och
skilda upplåtelseformer, vilket är mycket
positivt för bostadsmarknaden.
Just den blandade bebyggelsen är också
exempel på den dragningskraft som
Umeå har enligt Hans Lindberg.
– Vi har inga homogena utanförskapsområden
som många andra städer. Det
gör att vi har en låg brottslighet jämfört
med både andra norrlandskommuner och
med större städer. Vi arbetar dessutom
målmedvetet med social hållbarhet i
Umeå för att alla invånare ska känna sig
delaktiga oavsett social status eller var eller
hur de bor i kommunen.
Ett socialt hållbart samhälle handlar
om ett samhällsklimat som är tryggt att
vistas i, där man känner förtroende för
varandra och där samhället månar om invånarnas
väl och ve.
Umeå är en ung stad som stadigt växer.
Snittåldern är 38 år vilket skapar en bra
dynamik och med universitetet och forskningen
där kommer vi att vara attraktiva
för många under lång tid framöver. Det är
den förväntan vi arbetar för att infria, säger
Hans Lindberg.
– Att bli vald till Årets Superkommun i
Sverige är kvitto på att vi är på rätt väg.

Text: Anders Olow