Bygglovschefen Marita Eriksson: Vi hjälper dig att göra rätt

De flesta bygger inte hus mer
än en gång i livet. Då är det inte
så lätt att ha koll på alla regler
och lagar. Och det är inte
heller kul om de nya grannarna
överklagar bygglovet. Inte
heller att ha ett nybyggt hus
med fel och brister.
Så det gäller att bygga rätt.
Ett bra tips, oavsett om du ska
bygga nytt, bygga till eller
förändra en byggnad: vänd dig
till Bygglov på bygg- och
miljökontoret, i god tid.

Det händer mycket i Norrköping
nu. Det byggs som aldrig
förr. Centralt i stan är det flerbostadshus
som gäller. Lite längre från
centrum är det mest villor. Men även företagare
bygger om och bygger nytt.
– Vi är med i allt det här, nästan alltid
från idé till verklighet. En stor del av vårt
arbete är att hjälpa till med information.
Det kan gälla allt från vad du får bygga
på din tomt, till rådgivning om solenergi
eller hur du bäst ska utforma din bostad.
Vi är till för att hjälpa alla att göra rätt,
säger Marita Eriksson, bygglovschef i
Norrköpings kommun.

Byggnaden ska bli så bra
som möjligt
På Bygglov jobbar arkitekter, ingenjörer
och många andra duktiga och erfarna
yrkesmänniskor. De hjälper till med både
bygglov och byggande. De har även tillsyn
av det redan byggda och ger dessutom
bidrag till att anpassa bostäder så att man
kan bo kvar även på äldre dagar.
– För att kunna se och förstå vad som
ska byggas måste vi självklart få in tydliga
ritningar. Vi kollar att byggnaderna
placeras och utformas så att det stämmer
överens med detaljplanen för området.
Alla vill vi ju att nya byggnader ska vara
vackra och passa in i området. Vi försöker
lyssna in och ta till vara önskemål,
både från den som bygger och från grannar.
Målet är självklart att byggnaden ska
bli så bra som möjligt, säger Marita.

Vi är med hela vägen
Det är många detaljer att ta hänsyn till.
Det som byggs måste uppfylla vissa krav.
Att det till exempel håller ihop, att det
finns vissa funktioner i huset, att man
inte slösar med energi. Man får heller
inte störas av buller och det får inte vara
farligt att vara i huset, oavsett hur gammal
man är. Dessutom måste man kunna
använda huset även om man har ett funktionshinder.
– För att veta att personen som ska
bygga har tänkt igenom allt, vill vi träffas
för ett möte som kallas samråd. Det
har vi innan vi ger ett startbesked om att
bygget kan påbörjas. Vi följer sedan upp
genom att åka ut och besöka på plats under
byggets gång. Vi kommer sedan ut
när allt är klart. Om vi då ser att allt är
okej skriver vi ut ett slutbesked. Först då
kan man börja använda byggnaden, förklarar
Marita.
Hon berättar att det ibland händer att
någon gör något på sin tomt som inte
grannarna gillar. Det kanske också påverkar
trafiken och man kanske inte alltid
följer lagen.
– Vi har en skyldighet att jobba även
med det. Ibland måste vi medla mellan
grannar för att komma fram till en bra
lösning för alla. Och som framförallt
också stämmer med vad lagen säger, avslutar
Marita.

Text: Per-Åke Hultberg
Foto: Crelle