SVENSKA KYRKAN ÄR ÄVEN EN DEL AV PORTALEN

Efter att ha bidragit med språkkaféer
och svenskundervisning tog
Svenska kyrkan för två år sedan
steget fullt ut och är nu fullvärdig
partner och finansiär i integrationsprojektet
Portalen i Hageby och
Ringdansen.

– Vi ser Portalen som en självklar plats där vi som
kyrka vill medverka tillsammans med andra starka
aktörer. Här får nyanlända ett sammanhang
och möjlighet att påbörja vägen in i det svenska
samhället, säger Katarina Wändahl, adjunkt hos
Svenska kyrkan i Norrköping,
Sedan starten har Portalen hjälpt mer än 250
personer ut i egen försörjning eller studier. Verksamheten
utgår från individens behov av stöd för
att eliminera de hinder som finns för att hitta en
egen försörjning.

– Kyrkan är en viktig del i den helhet som krävs
för att hjälpa människor ut i egen försörjning.
Vi är därför jätteglada över att ha med Svenska
Kyrkan i det här arbetet. Det känns också som
en bekräftelse på att Portalens verksamhet är
angelägen och att det vi gör håller en bra kvalitet,
säger Tomas Lindquist på Hyresbostäder.

Portalen är ett samarbete mellan det
kommunala bostadsbolaget Hyresbostäder,
Migrationsverket, ABF, Marieborgs folkhögskola,
Arbetsförmedlingen och Svenska
kyrkan i Norrköping.