Björkris – Med plats för livets alla äventyr

Stadsdelen Björkris alldeles intill Hede station i norra delen av Kungsbacka växer ytterligare. Trollängen Bostad och Franshill hoppas på att sätta spaden i marken för ca 700 nya bostäder till våren/sommaren nästa år. (Visionsbild: Okidoki arkitekter)

Nu växer den naturnära stadsdelen Björkris i norra delen av Kungsbacka ytterligare. Trollängen Bostad och Franshill hoppas på att sätta spaden i marken för cirka 700 nya bostäder till våren/sommaren nästa år. Utöver det skola, förskola, idrottshall, motionsspår, parkstråk, service och lokaler för aktivitet och umgänge. Ny infrastruktur är redan påbörjad och den nya etappen blir en naturlig fortsättning på det område som redan finns.

Visionen är att skapa en upplevelserik, naturnära och vardagssmart stadsmiljö där livets alla äventyr känns nära och tillgängliga. Här finns 15-minutersstaden på riktigt.

– Visionen för området bottnar i platsens fina förutsättningar som tillsammans utgör en perfekt grund för att få vardagslivet att fungera: den omkringliggande naturen, det strategiska läget med närhet till stad, service, handel och kommunikationer, berättar projektutvecklare Annika Thörneby.

Björkris, med bara 20 minuters resväg till Göteborg från Hede pendelstation och granne med Hede handelsområde, är i dag ett mycket omtyckt och välfungerande område med 550 bostäder i olika upplåtelseformer och typer. Målet har från början varit att nyttja läget nära pendeltågsstationen och skapa en helt ny stadsdel med stark karaktär som också skulle få utgöra stadens norra port.

Utsikten och naturen här är enastående. Efter att Trollängen Bostad och Franshill i våras byggt klart en imponerande utsiktsplats uppe på berget har många Kungsbackabor gjort det till ett mysigt utflyktsmål att ha picknick på. Härifrån är det milsvid utsikt, ända bort till havet. Arbetet med ett utegym samt en hinderbana för barn pågår.

Hela idén med Björkris samlas här. Stigar och vandringsleder kommer att ringla som ett myllrande nätverk av möjligheter genom en fin och varierad skog förbi små tjärnar i en omväxlande och kuperad terräng. Samtidigt som du har Hede handelsplats och pendeltågsstationen på nära avstånd. De planerade bostäderna kommer att uppföras i en tydlig kvartersstruktur som kopplas ihop med bebyggelsen runt omkring. Gator och parker, gröna, öppna och tillgängliga, binder ihop det nya området med Hede handelsområde, skogen och pendeltågsstationen. Det ska vara lätt att ta sig fram, gå och cykla. Grönskan ständigt närvarande. Insteget i skogen ska kännas given med anlagda stigar upp till den bästa utsikten i närområdet.

Utsiktsplatsen med den milsvida utsikten lockar många. Annika Thörneby, projekt­utvecklare och Anders Börjesson, vd är mycket nöjda. (Foto: Rosie Alm)

– Vi vill att känslan av naturen ska finnas igenom hela området. Det ska vara enkelt att ta del av naturupplevelsen i Björkris, oavsett ålder eller rörlighet. Det ska finnas äventyr för både stora och små upptäckare.

Trollängen Bostad och Franshill planerar även för en torgyta och en mobilitetshub som placeras centralt i Björkris och fungerar som ett hjärta i området för kommunikation, lokaler för coworking, restauranger och butiker.

– Med Hede station, handelsplatsen, torget, bostäderna, gator- och ett nätverk av gång- och cykelvägar skapas en stadsdel som ger en enkel och smart vardag, säger Annika Thörneby.

Bebyggelsen är varierad både när det gäller utseende, boendetyp och storlek. Bostäder för alla åldrar och skeden i livet. En varierad och omsorgsfullt utformad arkitektur skapar en attraktiv boendemiljö med en tydlig identitet.

Den nya första etappens cirka 700 bostäder byggs på västra sidan om Göteborgsvägen, de senare 200 på den östra med en ny bro över ån som gör att de som kommer att bo på den östra sidan bara har ett par kliv till perrongen på Hede station. Den nya skolan, som kommer att husera upp till 700 elever ända upp till årskurs 9 samt en förskola för 200 barn, kompletterar den befintliga skolan i etapp ett.

En promenad inne i området bjuder på en omväxlande miljö med mycket grönska. (Visionsbild: Unit Arkitektur)

– Vi vill skapa en stimulerande och omväxlande stadsmiljö, rik på intryck och upplevelser, säger Annika Thörneby. Det blir en blandning av hyresrätter, bostadsrätter och radhus. Eftersom vi även har tillgång till en stor del av skogen vill vi så klart nyttja och tillgängliggöra den för såväl boende som besökare.

– Det är ju så här man vill bo. Vi vill ju alla ha en trivsam bostad, trygghet, bra skolmöjligheter för våra barn, vackra naturomgivningar och ändå goda kommunikationsmöjligheter. Björkris är ett sådant område, summerar Anders Börjeson, vd för Trollängen Bostad.

Här kan du anmäla intresse!

Byggstart för de första kvarteren närmast skogen planeras till våren/sommaren 2022. Det blir då två punkthus med totalt 115 bostadsrätter i varierande storlekar. Bostadsrätterna kommer att säljas till fasta priser och säljstarten kommer att ske under hösten 2022. Tiden för inflyttning beräknas till årsskiftet 2023/2024.

På www.bjorkris.se hittar du mer information.

Du kan också kontakta vår mäklare Mats Wahlbäck, Svensk Fastighetsförmedling.
E-post: mats.kungsbacka@svenskfast.se