Berga och Knutpunkten får nya unika kontorshus i högsta miljöklass

Berga och KnutpunktenWihlborgs är en av Helsingborgs största fastighetsägare, med 104 kommersiella fastigheter. Nu ökas utbudet av kontorslokaler, både på företagsområdet Berga och i Knutpunkten i centrum.

Näringslivet i Helsingborg växer och behovet av flexibla
och moderna kontorslokaler ökar. Wihlborgs satsar därför
på två unika fastigheter – en på Berga, Floretten 4, och en
i Knutpunkten.
På Berga företagsområde, som ligger mellan Helsingborgs
Centrum och Väla Centrum, finns företag inom de mest skiftande
branscher. Motorvägen går alldeles intill liksom en pågatågstation.
Wihlborgs nya fastighet på Berga får åtta våningar och blir därmed
områdets första höghus. Varje våningsplan är drygt 600 kvm
och rymmer cirka 40 arbetsplatser, beroende på utformning.
– Vi bygger i enlighet med Miljöbyggnad guld, vilken är den
högsta klassningen i det svenska certifieringssystemet för miljöbyggnader,
säger fastighetschef Mathias Bengtsson. I certifieringen
ingår 15 indikatorer fördelade under tre områden: Energi, inomhusmiljö
och byggnadsmaterial. Dessutom krävs att hyresgästerna
besvarar en enkät efter ett år och där inomhusmiljön ska upplevas
som positiv av majoriteten hyresgäster.
Klart för inflyttning i Floretten 4 blir det under år 2015.

 

Kontorsfastigheten ger Knutpunkten ny profil

När Wihlborgs bygger nytt kontorshus
på Knutpunkten i centrum
blir det ett efterlängtat tillskott för
alla företag som söker nya kontorslokaler.
Ingenting liknande
har byggts i Helsingborgs centrala
delar under många år.

Det finns ett stort behov av nya kontorslokaler
i centrum. Många företag sitter
fast i gamla lokaler som inte går att expandera
i, och efterfrågan är stor. Därför kommer
Wihlborgs nya kontorshus på Knut punkten som
en lösning för många företag som vill ha central
etablering. 500–600 nya arbetsplatser ska byggas
ovanför parkeringen på den befintliga fastigheten.
– Arbetsplatserna här får en fantastisk utsikt
över sundet och takåsarna i Helsingborg, säger
fastighetschefen Jan-Erik Johansson. Dessutom
blir kommunikationerna oslagbara med närheten
till tåg, bussar och båtar. Vi gör även ett cykelgarage
med duschmöjligheter för alla som
vill cykla till jobbet och byta om.
Liksom i Berga kommer Wihlborgs även här
att ha en hög miljöprofil och bygger enligt
Miljöbyggnad guld. Den nya påbyggnaden har
ritats av arkitektbyrån Tengbom och kommer att
bli ett karaktäristiskt inslag i stadsbilden med en
fasad som påminner om en klassisk radio apparat.
– Det här är ett stort projekt där förstärkningar
måste göras genom Knutpunkten, men vi ska
se till att inte störa de trafikslag som finns i
byggnaden, säger Jan-Erik Johansson.
Inflyttning beräknas första kvartalet 2016.

Wihlborgs