Bänkarnas stad, förenar konst och industritradition med motion och vila

Värnamos kulturchef Lars Alkner och Linus Enochsson, projektledare på tekniska förvaltningen, provar jämvikten på Charlotte Gyllenhammars bänk Equilibrium.

INDUSTRI OCH KULTUR

Utefter Lagan i Värnamo är det lätt att hitta en bänk att sitta på för vandraren. De flesta är vanliga bänkar i ett standardutförande som finns i alla städer. Men Värnamo har gått ett steg längre och skapat konstnärligt gestaltade bänkar.

Text: Anders Post
Foto: Rosie Alm och Värnamo kommun

Bland dessa bänkar hittar man till exempel Gemenskap (Turkens bänk) i Åbroparken, som har sin speciella historia. Värnamos kulturchef Lars Alkner berättar:

– Det var entreprenören Kadim Akca som ville tacka sin hemort Värnamo genom att finansiera en uppvärmd bronsskulptur som kunde påminna om den parkbänk han en gång sov på som uteliggare på 70-talet. Så småningom blev han företagare och mångmiljonär. 

Men därifrån till att kalla Värnamo för Bänkarnas stad är väl steget ganska långt?
– Det var en idé som fick fotfäste, säger Lars Alkner. I dialog med samhällsbyggnadsförvaltningen, tekniska förvaltningen, Värnamo företagareförening och Vandalorum kom man fram till att donerade och konstnärligt gestaltade bänkar kunde bli en symbol för en stark design- och möbelkompetens, företagaranda och bidra till ett konstnärligt attraktivt Värnamo. 

Lars Alkner berättar att företagare, föreningar och privatpersoner i kommunen kan donera en bänk. Kulturnämnden står för godkännandet av donationen och en referensgrupp hjälper till att ta fram formgivare/konstnär som utför projektet. 

– Man ska även hitta en lämplig plats för bänken. Och här kommer Lagan in i sammanhanget, säger Lars Alkner. Den del som rinner genom Värnamo har kommit lite i skymundan, men genom projekt Laganstråket ska å-rummet på olika sätt lyftas. Här har nu bänkarna fått sina givna platser i ett promenadstråk på båda sidor utefter vattnet. Hela bänkrundan kräver en promenad på nästan sex kilometer, och då kanske bänkarna kommer väl till pass för lite vila. Men en gång- och cykelbro som invigdes 2020 och ingår i projektet Laganstråket gör att man kan gena och förkorta promenaden. 

– Det är lite Golden Gate över hängbron som är belyst på kvällen, säger Lars Alkner, som gärna nämner samarbetet som förenar flera av kommunens förvaltningar med företagarna och den privata stiftelsen Vandalorum.

– Många blir lite förvånade över att vi hittat samma mål och tillsammans satsat på det, tydligen lite ovanligt, men för oss i Värnamo känns det naturligt.

Gemenskap är bänk nr 0, som kom till innan projektet och inspirerade till det.

Polygon är den första bänken i projektet Bänkarnas stad som invigdes 2017. Den är donerad av Värnamo Företagareförening och formgiven av arkitekten Johnny Grauengaard som vill att bänken ska vara inkluderande, skapa nyfikenhet och framhäva upplevelsen av Lagan.

Den andra bänken i projektet Bänkarnas stad heter Peace och invigdes 2018. Den är donerad av Nivika Fastigheter AB och formgiven av konstnären Fredrik Wretman. Namnet Peace kommer av att formen på bänken ovanifrån bildar ett fredsmärke som kommer att synas på Google Earth.

Bänken Equilibrium är den tredje bänken som invigdes 2021. Den är formgiven av Charlotte Gyllenhammar och ska symbolisera jämvikt mellan de två barnen som sitter på gungbrädan. Equilibrium är donerad av Värnamoparet Bengt och Gunnel Liljedahl.