”På Lantmäteriet är du med och gör samhällsnytta”

Lantmäteriet GävleLantmäteriet kartlägger Sverige
i bokstavlig mening. Registrerar
och säkrar ägandet av fastigheter
och mark.
På det viset är Lantmäteriet
en myndighet som i allra högsta
grad är en viktig del i en demokrati
– inte bara i Sverige.

Att äga en bit land har genom historien
alltid varit en livsviktig förutsättning
för att överleva. Att själv
kunna få bruka sin jord och kunna försörja
sig. Inte behöva vara rädd att någon ska ta
den ifrån dig. Tanken svindlar förvisso i
vårt moderna västerländska samhälle,
men i många länder är detta fortfarande
inte någon självklarhet.
I Sverige går historien tillbaka till början
av 1600-talet då uppdraget första
gången formulerades till ”att framställa
geometriska jordeböcker och geografiska
kartor samt att utbilda nya lantmätare”.
En historia som gjort vår erfarenhet och
vårt kunnande eftersökt i många länder
som påbörjat en demokratisk resa i modern
tid och står inför stora omvandlingar.
– Vi har verkligen en stor tjänsteexportverksamhet,
berättar Bengt Kjellson,
Generaldirektör för Lantmäteriet.
För närvarande är Lantmäteriet med
och bistår bland annat Balkan, Georgien
och Vitryssland, men har genom åren
också varit aktiva i Afrika och Asien.
– Vi är med och hjälper till att bygga starka
demokratiska institutioner som människor
kan lita på, säger Bengt Kjellson.
Samtidigt står också Lantmäteriet mitt
uppe i en IT-revolution som ger oss enorma
möjligheter att samla, samordna och
analysera miljontals datauppgifter, inte
bara om markens geografiska areal, men
lika mycket om markens beskaffenhet
och möjligheter, inte minst för framtidens
samhällsplanering.
– Det handlar om geodata som efterfrågas
för till exempel planerat bostadsbyggande
och ny infrastruktur. Kommuner,
bostadsföretag och banker är alla stora
kunder hos oss, säger Bengt Kjellson.
– Lantmäteriet är en central aktör inom
svensk samhällsplanering.

Geodata har många användningsområden
i det moderna samhället. Kartinformation
och annan geografisk information
kan användas för att skapa
allt från orienteringskartor, bredbandsdragningar
till GPS-tjänster.
Ju mer geodata som
samlas, desto större blir
också frågan om hur all
denna information ska
hanteras och vem som
ska få tillgång till den.
Hittills har mycket av
informationen varit
avgiftsbelagd, en del
kartor kan du dock nu
ladda ner gratis och
Lantmäteriet arbetar
på att göra informationen
än mer tillgänglig.
– Målsättningen är att släppa all kartinformation
och geografisk information,
till exempel flygbilder och mer höjddata.
När det gäller fastighetsinformation har
vi siktet inställt på att släppa adresser fria
för användning, berättar Bengt Kjellson.
– Genom att sträva mot öppna data
hoppas vi kunna frigöra den geografiska
informationens värde för människor och
samtidigt i ännu större utsträckning möjliggöra
en innovativ utveckling i samhälle
och företag.

Ett av de senaste exemplen på hur Lantmäteriet
använt ny teknik för att göra geodata
mer tillgänglig och samtidigt ge en
yngre generation både en inblick i och
ett intresse för den här typen av samhällsplanering
är när man i vintras
släppte en landskapsmodell till det
populära datorspelet Minecraft och
i praktiken gjorde hela Sverige till
en virtuell och spelbar värld.
Spelare kan gratis bygga upp
sin egen version av omvärlden
överallt i Sverige, inklusive
väg och järnväg.
– Det här ger oss helt
nya möjligheter att få en
yngre generation att förstå vad vi arbetar
med, säger Bengt Kjellson.
Utbildning och forskning är viktiga
komponenter för Lantmäteriet och placeringen
av huvudkontoret i Gävle ger närhet
till Högskolan i Gävle. När Universitetskanslersämbetet
för några år sedan
granskade Sveriges samtliga teknik- och
ingenjörsvetenskapliga utbildningar fick
både kandidatutbildningen i samhällsplanering
och kandidat- och högskoleingenjörsutbildningen
i lantmäteriteknik högsta
betyg.

Här finns också FPX, Future Position
X, ett kluster med hundratals partners,
huvudkontor i Gävle och internationellt
engagemang i mer än tio länder.
– Just nu arbetar vi inom FPX:s Geo
Life Region-program som fokuserar på
Geo-Hälsa, hälsa och geografisk information.
I det expansiva och mångskiftande arbete
som Lantmäteriet gör behövs det naturligtvis
experter. Kunniga och framtidsintresserade.
– Vi behöver inte bara fler lantmätare i
Sverige, vi behöver fler teknik- och ingenjörsvetenskapsexperter
över huvud
taget, säger Bengt Kjellson.
– På Lantmäteriet är du med och gör
samhällsnytta. Det vi gör har direkt betydelse
i människors vardag – oavsett om
du är förrättningslantmätare, ekonom, jurist,
systemutvecklare, ingenjör eller
kommunikatör.