Torngårdens framtid i Stångby

Stångby är en av de orter i Lund som har den snabbaste befolkningstillväxten. Från år 2000 har invånarantalet tredubblats och de kommande åren beräknas antalet stiga till runt 5 000 personer. Lunds kommun anser att det är viktigt att det utvecklas mötesplatser, verksamheter och aktiviteter i Stångby som är till nytta för Stångbyborna. Därför har kommunstyrelsen beslutat att utlysa en idétävling våren 2020 om hur den centralt placerade Torngården ska kunna användas i framtiden.

Idétävlingen är öppen till den 31 maj 2020. Fram till dess kan Stångbyborna lämna idéer på verksamheter eller aktiviteter som kan finnas i Torngården från och med våren 2022 och som kan samexistera med biblioteket. I dagsläget använder biblioteket rum på nedervåningen och ett på över­våningen medan övriga rum i byggnaden är outnyttjade.

Mer information finns på www.lund.se/torngardenidetavling