Attraktiva strandnära villaområden ska byggas i Helmershus

Kristoffer Lideberg och Josefina Magnusson är planarkitekter och arbetar med den nya stadsdelen Helmershus – ett lantligt område nära vatten.

LANTLIGT OCH STADSNÄRA

Helmershus är ett stadsnära område två kilometer söder om Värnamo intill sjön Vidöstern. Den planerade bebyggelsen ska bestå av villor, radhus, flerbostadshus samt förskola. Allt genomförs i etapper där den första är påbörjad, och den andra fortfarande bearbetas på detaljplanenivå.

Text: Anders Post
Foto: Rosie Alm

Kommunens planeringsarkitekter Josefina Magnusson och Kristoffer Lideberg berättar att det tidigare funnits en tegelindustri på platsen. Kommunen äger marken som lämpar sig väl för ett nytt attraktivt bostadsområde.

– Helmershus etapp två får direktkoppling till sjön och med cykelavstånd till Värnamo tätort, säger Josefina Magnusson. Här blir plats för ett 50-tal villor och dessutom ett antal radhus. Nere vid sjön finns två äldre tegeltorklador, där det kan bli aktuellt med två flerbostadshus om strandskyddet upphävs. 

Hur ligger projektet i tiden?
– Vi arbetar just nu med detaljplan för etapp två, säger Josefina Magnusson. Denna har tidigare varit ute på samråd, så nästa steg är att den ställs ut för granskning så att myndigheter och andra som har intresse av förslaget kan ta del av handlingarna och lämna synpunkter. Om allt går som planerat och planen blir godkänd kan kommunen så småningom komma i gång med att anlägga gator och nät för vatten, avlopp och dagvatten. Allt som lägger grunden för bostadsbyggandet.  

Hur gör man för att få köpa en tomt här? Och får man bygga hus efter eget tycke och smak?
– Tomterna fördelas från kommunens tomtkö. Byggnationen på platsen är tänkt att formas utifrån en sammanhållen känsla genom att materialval och färger smälter in naturligt. Trä, tegel och puts med naturnära färger ska vara karaktäriserande för området.

– Det sjönära läget är förstås en kvalitet i sig, liksom närheten till natur och stora strövområden. Apladalen ligger till exempel på cykelavstånd, säger Josefina Magnusson.

– I etapp ett söder om det beskrivna området kommer också ett 50-tal villor att byggas. Men här har man kommit betydligt längre och håller nu som bäst på med markberedning, säger Kristoffer Lideberg. Skillnaden mellan de två områdena är att etapp två har naturlig länk ner mot vattnet och de gamla ladorna, vilket inte etapp ett har. Men läget är annars lika attraktivt med närhet till stad, land, skog och vatten.