Läge för business

Lars Ekberg

Närhet till trafikleder, goda kommunikationer och skyltlägen spelar självklart stor roll när företag letar lokaler eller etablerar ny verksamhet. Inte undra på att Mölndal är ett hett etableringsalternativ i Storgöteborg.

Totalt flyttar årligen cirka 300 företag till Mölndal. I ärlighetens namn är det en hel del som även flyttar ut, påpekar näringslivschefen Lars Ekberg. Men det ändrar inte det faktum att Mölndal har ett utmärkt strategiskt läge i regionen ur ett näringslivsperspektiv. – Ja, i det fallet är vi verkligen välförsedda, säger näringslivschef Lars Ekberg. Här finns, förklarar han, optimala lägen utmed E6, E20/Söderleden. Från kommunhusets fönster kan han och hans kolleger dessutom se hur tågen på Västkustbanan drar förbi.

Mölndal har även anslutning till kust till kust-banan. – I synnerhet områdena runt Åbromotet där E6-E20 möter Söderleden in mot Göteborg, är mycket eftertraktade etableringslägen. Här ligger också av förklarliga skäl Mölndals största verksamhetsområde – Åbro – där cirka 10 000 personer har sin arbetsplats. Här finns bland andra Astra Zeneca, Santa Maria och SCA, totalt cirka 650 företag. Här kan man verkligen tala om perfekta skyltlägen, men lika perfekt för företag med personal som är mycket ute på vägarna.

– Även företag där lager och logistik är viktiga villkor för verksamheten, eftersom man härifrån snabbt och enkelt kommer ut på de stora trafiklederna, både in mot Göteborg och ut i landet. 20 minuter in till Göteborg, 20 minuter till Landvetter.

Andra fördelar Lars Ekberg lyfter fram som gäller generellt i Mölndal är utomordentliga kollektivtrafiklägen och prisnivåerna, på både lokaler och mark, – Det är betydligt lägre än inne i centrala Göteborg