”Våra byggnader har alltid stort miljöfokus”

– Vi är nu i full gång med två projekt i Trelleborg. En förskola och ett bostadskvarter, säger Acrinovas vd Ulf Wallén. (Foto: Rosie Alm)

Fastighetsbolaget Acrinova har haft en stark utveckling sedan verksamheten drog i gång 2016. Ambitionen är fortsatt expansion i södra Sverige, bland annat i Trelleborg.

– Vi är ett mindre fastighetsbolag på börsen med stora expansionsplaner.

Så beskriver vd Ulf Wallén Acrinova, vars förväntan är att tillväxten ska fortsätta som hittills genom både förvärv, förvaltning, projektutveckling och nyproduktion.

Det gäller även i Trelleborg som är ett av bolagets fokusområden. Här har Acrinova förvärvat mark i Södra Grästorp.

– Vi är nu i full gång med två projekt. En förskola och ett bostadskvarter. Förskolan har inflyttning i början på hösten 2021. Bostäderna, totalt 80 hyresrätter i ett femvåningshus med källare, har inflyttning ett halvår senare, berättar Ulf Wallén.

Men Acrinovas engagemang i Trelleborg stannar inte där. På Truckvägen nära motorvägen sker just nu förhandling med en tilltänkt hyresgäst om att bygga en modern logistik-fastighet för kontor, lager och produktion. Inflyttning kan vara möjlig under nästa år.

– Vi har alltid mycket på gång. Målet i allt vi gör är att skapa moderna, attraktiva och prisvärda bostäder och lokaler till våra hyresgäster och kunder. Hittills har vi haft mest fokus på kommersiella lokaler men växlar nu upp även på bostadssidan.

Ett aktuellt exempel är ett bostadsprojekt i Hjärup, mellan Malmö och Lund, där Acrinova inom en snar framtid börjar bygga bostäder på gammal industrimark.

– Vi kan mycket väl tänka oss att göra något liknande i Trelleborg bara rätt tillfälle dyker upp.

Bland planerade projekt generellt finns såväl hyresrätter som bostadsrätter, lokaler för handel och kontor, även samhällsfastigheter som förskolor, skolor, äldreboenden med mera.

– Vi tar ansvar för helheten inom fastigheter. Jag kan frimodigt säga att vi är en av fastighetsmarknadens mest kompletta totalleverantörer med förvärv, förvaltning, förädling och byggnation.

Ulf Wallén lyfter speciellt företagets engagemang kring effektiva energi- och klimatlösningar. I alla nyproduktionsprojekt är målsättningen att bygga hus som är självförsörjande på energi. Den nya förskolan i Södra Grästorp, som kommer att hyras av Trelleborgs kommun, är inget undantag.

– Den värms upp via solceller och bergvärme. Fastigheten blir därmed helt oberoende av externa energikällor. Förskolans drift blir alltså helt fossilfri och energineutral, påpekar Ulf Wallén.

Även bostadsfastighetens ytor kommer att värmas med bergvärme och solceller. Hushållselen däremot produceras externt via gröna abonnemang.

En styrka hos Acrinova, som Ulf Wallen också nämner, är att samtliga storägare är verksamma i fastighetsbranschen.

– Vår gedigna kompetens och mångåriga erfarenhet är vår främsta tillgång. I kombination med en mycket välutvecklad lokal marknadskännedom ger det oss ytterst goda förutsättningar att förvärva fastigheter med hög utvecklingspotential, vilket vi också gör, konstaterar Ulf Wallén.

Ett bra exempel är två fastigheter i bra lägen som nyligen förvärvades i Trelleborg.

– Vi tror verkligen på en ljus framtid för Trelleborg. Utvecklingen under de senaste åren, bland annat tack vare Pågatågen, öppnar upp fantastiska möjligheter. För att inte tala om allt som är på gång med de nya stadsdelarna vid havet. Så för oss är det självklart att vi vill satsa här och därigenom bidra med våra styrkor till det fortsatta stadsbyggandet, betonar Ulf Wallén.

– Målet är att vara en självklar partner och långsiktig aktör inom stads- och fastighetsutveckling på hela hemmamarknaden i södra Sverige, Öresundsregionen och som sagt även i Trelleborg.

Fakta Acrinova

• Är ett fastighets- och förvaltningsbolag verksamt i södra Sverige, med tyngdpunkt på Öresundsregionen.
• Fastighetsbeståndet utvecklas genom förvärv och förädling.
• Erbjuder även fastighetsförvaltning till externa kunder.
• Är sedan december 2019 noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market, kortnamn ACRI.