”Vi tar största hänsyn till miljön”


SCA Obbola står inför en modernisering

av fabriken för att
möta morgondagens behov av
miljövänliga produkter och nya
sätt att ta tillvara de restprodukter
som kommer från produktionen.
– Flera förprojekt är igång
samtidigt, men inga beslut är
fattade, så vi går i väntans tider,
säger fabrikschef Pär
Eriksson.

Ett av flera förprojekt är att investera
i en ny pappersmaskin som
har dubbelt så stor kapacitet som en
befintlig.
– SCAs kärnverksamhet blomstrar.
I och med den ökade e-handeln behövs
pappersförpackningar i större
utsträckning för privatmarknaden.
Behovet av pappersförpackningar inom
frakt och spedition ökar också stadigt,
säger Per Strand, projektchef på
SCA Obbola.
Det har varit en lång process som
Per Strand har arbetat med i ett år tillsammans
med leverantörer, entreprenörer
och konsulter. Detaljplanen
som tillåter oss att bygga ut fabriken
har vunnit laga kraft nu i sommar och
miljödomstolen har också givit grönt
ljus. Nu återstår att sammanställa ett
bra beslutsunderlag.

Pappersproduktion är en utvecklingsbransch
men det är en relativt
gammal och miljövänlig produkt. Per
Strand delar den globala oron över utvecklingen
med plasten som hotar att
översvämma våra hav.
– Vårt arbete är ständigt inriktat på
att hitta bättre och mer miljövänliga
lösningar, säger Per Strand.
Det finns även en önskad investering
i en ny mesaugn som eldas med
träpellets istället för olja.
– Det skulle minska vårt oljeberoende
till i princip noll, säger Pär Eriksson.

Dessutom pågår en försöksverksamhet
för att ta till vara den svartlut
som är en biprodukt i sulfatmassaprocessen,
och omvandla den till biodrivmedel.
– Det är en pilotanläggning, men
resultaten hittills är mycket lovande,
säger Pär Eriksson.
Även om det har funnits en industriplats
i Obbola i över 100 år och
fabriken är en av Europas största
kraftlinerproducenter så är SCA som
bolag och Obbola som fabrik relativt
okänt i Umeå.
– Nu vill vi att fler ska få upp ögonen
för oss även i Umeå, säger Pär
Eriksson, fabrikschef på Obbola.