Hög andel behöriga lärare

I en stad som växer – både i antal invånare
och antal nationaliteter som bor
här – har skolan en oerhört viktig roll.

I våra verksamheter skapas förutsättningar
för lärande och utveckling så att
eleverna kan göra självständiga val. Vi
erbjuder redan nu hög kvalitet och är en
topprankad skolkommun. Här mår barn
och ungdomar bra, trivs och är trygga, säger
Ann–Christine Gradin, utbildningsdirektör.
Umeå ska växa till 200 000 invånare
till 2050. När staden utvecklas med nya
bostadsområden uppstår behov av fler
förskoleplatser och skolor.
– Vi arbetar med skolstrukturen för att
få fler grundskoleplatser och för att fler
ska kunna gå i en skola nära hemmet. En
ny skolstruktur bidrar också till en mer
likvärdig skola där alla elever får ämnesundervisning
med behöriga och legitimerade
lärare.

Den växande staden behöver också ett
stort antal lärare till förskolan, grundskolan
och gymnasieskolan. Antalet nyutexaminerade
lärare täcker inte behovet, särskilt
inte eftersom många också kommer
att gå i pension de närmaste åren.
– Utmaningen för skolans del är både
en fråga om lokaler och personal. Precis
som i resten av landet har vi brist på lärare.
Men, vi har fördel av att det finns en
lärarutbildning på Umeå universitet. En
stor andel av lärarstudenterna gör praktik
hos oss.
– Vi är en attraktiv arbetsgivare och har
också god andel behöriga lärare. I grundskolan
är 95 procent av lärarna behöriga
jämfört med 83 procent i övriga landet,
och i gymnasiet är 87 procent behöriga
jämfört med 81 procent i övriga landet.
När skolan fungerar bra lockar det också
fler behöriga lärare, säger Ann–Christine
Gradin.

Nu har precis Maja Beskowskolan invigts,
en kombination av högstadium och
gymnasium, där kommunen vill skapa en
trygg skola med fokus på måluppfyllelse.
– Elever är olika och har olika behov,
en del vill ha puls och en del vill ha lugn
och ro. Hela skolan kommer fysiskt att
fylla elevers olika behov. Vill man umgås
och bygga relationer finns möjlighet till
det och vill man befinna sig i det lilla
sammanhanget så går det också bra. I
Maja Beskowskolan kan vi erbjuda både
elever och lärare att arbeta i en modern
pedagogisk miljö, säger Ann–Christine
Gradin.
Text: Cecilie Östby