Utan bil i tre månader gav mersmak

Förra hösten fick tio familjer i Umeå med
barn i olika åldrar testa att leva tre månader
helt utan bil. Resultatet blev att
några gjorde sig av med bilen och alla
deltagare fortsätter att tänka efter både
en och två gånger hur de använder bilen.

Försöket pågick från mitten av september
till mitten av december förra
året och intresset för att delta var
stort. 170 hushåll ansökte och 10 barnfamiljer
i olika åldrar valdes ut. Familjerna
fick busskort, låna en elcykel och fick tillgång
till både ellådcykelpool och bilpool.
Testperioden valdes för att få med årstidernas
skiftningar och utmaningar.

Att prova leder till upptäckter
Sofia Isberg, universitetslektor vid Handelshögskolan,
Umeå universitet, djupintervjuade
familjerna före, under och efter testperioden.
Hon tycker att testet var lyckat,
eftersom det har lett till förändrade vanor
och beteenden hos samtliga familjer.
– När människor får möjlighet att ändra
sitt beteende, med hjälp av resurser
som gör att de vågar ta steget och utmana
sig själva, så blir det många positiva följdeffekter,
säger hon.
– Man lär sig saker om sig själv och
om sin kapacitet genom att börja göra annorlunda.
Man kanske upptäcker att man
gör på ett visst sätt av gammal vana. Och
det kan uppenbarligen leda till beslut om
att använda bilen mindre eller till och
med avveckla den.

Det måste finnas alternativ
Många familjer har återgått till att använda
sin bil, men det ser inte Sofia Isberg
som ett misslyckande.
– Beteenden ändras inte över en dag. Det
tar tid att hitta nya strategier att hantera vardagslivet
som innebär jobbpendling, handla
mat, resor till stugan och sopsortering. För
att det ska förändras över tid måste det finnas
bra alternativ till egen bil. Det måste till
exempel finnas bra och väl utbyggd kollektivtrafik,
men också bra cykelvägar och bekväma
möjligheter att dela bil i en bilpool.
Iakttagelserna i slutrapporten visar
bland annat att
• flera av dem som hade långt till jobbet
upptäckte överraskande att det gick
fortare att ta cykeln
• bussresande upplevdes av flera som
den största utmaningen – trångt och
krångligt jämfört med den bekväma
bilen
• tonåringar klarar sig alltid, för dem
var inte frånvaron av bil något problem
• de tre tonårsfamiljerna hade två månader
efter testet fortfarande inte tagit
sina bilar i bruk.
Hela slutrapporten och familjernas berättelser
finns på www.umea.se/bilfri.
Text: Anders Olow