”Vi ska bli världens bästa återförsäljare av Volvo”

Rejmes HallandRejmes HallandREJMES BIL finns i Halmstad, Falkenberg och Laholm.
Nu renodlar koncernen verksamheten och effektiviserar
inom alla områden. Det är inte i första hand ekonomi det
handlar om utan snarare kvalitet, kundnöjdhet och
nyttjandet av befintliga lokaler på ett funktionellt
sätt. Dessutom har man renodlat nybilsförsäljningen och
satsar enbart på Volvo.

Vårt mål är att bli världens bästa Volvoåterförsäljare,
säger Rejmes koncernchef Einar
Gudmundsson. Det kanske låter lite kaxigt,
men vi är faktiskt på god väg. Vi har fördelen av att finnas i
en fantastisk region med närhet till Volvos huvudfäste Göteborg,
vilket faktiskt betyder en hel del. Dessutom är vi ett
bra team här och har en ägare som vill utveckla företaget
och ta det in i en ny tidsålder.
Många är fast i gammalt biltänk, menar Einar Gudmundsson
när han utvecklar företagets strategier för att möta
nya utmaningar i branschen. En bransch som han menar
är stenkonservativ på många håll. Själv har han flyttat från
sitt kontorsrum och sitter numera i bilhallen och kan rycka
in om det kommer en kund och alla säljare är upptagna.
– Det är faktiskt en affärsidé att vara ”icke-konservativ”,
säger han. På så sätt kan vi utvecklas och göra saker på ett
nytt sätt och utvecklas snabbare. Mycket handlar om att
kunna ta hand om våra kunder hela vägen med all tänkbar
service. Vi investerar bland annat i helt nya tvätt-tunnlar,
toppmoderna bilvårdsanläggningar, däckhotell och digitala
showrooms.

De nya tvätt-tunnlarna i Halmstad, Falkenberg och Laholm
har en kapacitet på 60 000 tvättar om året, och är en mycket
bra affärsenhet, enligt Einar Gudmundsson.
Tidigare hade man ett omfattande reservdelslager, vilket nu
i stort sett är borta och har ersatts av lokala distributionscentra
där man får reservdelsleveranser flera gånger om dagen.
– Det här gör att vi inte behöver bygga ut, utan kan istället
bygga om de lokaler som blivit tomma, bland annat genom
satsning på verkstäderna där kunderna ska kunna köra
fram till just sin egen personliga serviceteknikers port, säger
Einar Gudmundsson. Två tekniker arbetar på varje bil
så väntetiden vid service är nere på 40 minuter.
Varumärkestillhörighet stärks genom bildskärmar, bland
annat ska man kunna följa upp Volvos reklam- och informationsfilmer
i bilhallarna via stora bildskärmar. Det handlar
om digital anläggningskommunikation, som Anna
Mahrström
är ansvarig för hos Rejmes.
– Vi inleder i Laholm med trettio skärmar, berättar Anna
Mahrström. Utanför entrén möts du av en skärm med exempelvis
välkommen och öppettider. Fördelen med de digitala
skärmarna är att det är enkelt att visa olika budskap och byta
till nya. Om vi annonserar lokalt så ska även dessa budskap
kunna följas upp på skärmarna. Allt görs från ett och
samma ställe ut mot anläggningarna. Planer finns på att
Volvo ska kunna ”äga” en kanal och köra ut sina informations-
och reklamfilmer direkt ut i bilhallen på storbildsskärm.
På så vis matchar vi nationella kampanjer som
många känner igen från exempelvis TV och andra medier.

Ola Sandblom företräder försäljningssidan på Rejmes bil.
Även här har man arbetat fram nya strategier som ska bidra
till att koncernen når sina högt ställda målsättningar.
– Att vi nu bara säljer Volvo är förstås en medveten renodling
där vi kan koncentrera oss på en produkt som vi ska vara
proffs på, säger Ola Sandblom. Vi har skrotat de sedvanliga
kontorsbåsen och gjort bilhallen till vårt kontorslandskap där
vi kan ta emot kunderna på ett mer öppet sätt. I ombonade
sittgrupper kan kunderna vänta på sin bil när den är på service,
och vi har även våra möten i bilhallen istället för att
stänga in oss i konferensrum. I olika digitala studios kan vi
bland annat visa kunderna hela deras bilaffär på en skärm:
försäkringar, tillbehör, reservdelar, kringtjänster, däckhotell
och service. Kort sagt den helhet som vi vill ge våra kunder.

I säljstrategin ingår även ett avancerat affärssystem med
stort fokus på en omfattande kunddatabas, som följs kontinuerligt
av Anna Mahrström.
– Det är ett verktyg där man följer upp försäljning, leveranser
och kundkontakter. Varje vecka kan säljarna på digitala
lagmålstavlor se vilka resultat man uppnått. Inte bara
hur många bilar som är sålda utan även vad man uppnått
kvalitetsmässigt och hur arbetet har skötts runt kunden.
– Ett väldigt bra säljstöd, menar Einar Gudmundsson.
Dessutom fungerar det som en uppmuntran för att uppnå
bra resultat på olika delområden inom försäljningen.