Populär teknikkonsult med HÖG KOMPETENS OCH BREDA LÖSNINGAR

Walter Kjell och Helena

ÅF är ett av Sveriges äldsta konsultföretag som numera ligger i den absoluta framkanten när det gäller teknisk ingenjörskonst och problemlösning. Kunderna fi nns över hela världen inom energi, infrastruktur och industri. 2012 utsågs ÅF av Universums karriärbarometer till Sveriges mest populära teknikkonsult bland ”young professionals” med civil- eller högskoleingenjörsexamen.

– Ja vi är numera ett mycket populärt företag att arbeta i, säger Kjell Andersson som är sektionschef för Division Industri på ÅF-kontoret i Halmstad. Många söker sig till oss för att arbetsuppgifterna är så stimulerande och varierande – allt ifrån utveckling av mobiltelefoni till projektering av kompletta energianläggningar. Och på landets ÅF-kontor finns jobb för ytterligare 800 ingenjörer.

Du säger att ni numera är mycket populära – så har det inte alltid varit?
– Företaget har ju drygt hundra år på nacken och sågs en gång som lite tråkigt. Men den stämpeln är för länge sedan borta. Här finns stora utvecklingsmöjligheter och många karriärvägar för olika typer av ingenjörer.

Vad gör ni här i Halmstad?
– Här på Slottsmöllan i Halmstad är vi 45 medarbetare med en mycket bred inriktning och kompetens inom elkonstruktion, automation, mekanisk konstruktion och elkraft – för att nämna några områden. Kunderna finns till exempel inom pappers- och massaindustrin, tillverkning, livsmedel, kärnkraft, signalsystem för järnväg och bilar. Vi arbetar såväl utomlands som i närområdet – i en radie från norra Falkenberg, in mot Ljungby, Markaryd och ner förbi Hallandsåsen.
Vi erbjuder kompletta lösningar där vi projekterar och tar fram handlingar, men där vi även levererar hårdvara som styrsystem, transformatorer och ställverk – något som ökar varje år. Medarbetarna på ÅF i Halmstad har ofta något specialområde – det kan gälla att designa en produkt innan den går i produktion, det kan även vara utformningen av en förpackning. Ibland kan projekten ligga inom områden som högspänning, elbesiktning, elsäkerhetsutbildningar, mekatronik och automation med styrning och programmering av robotar i tillverkningsindustrin.
Hållbarhet är ett övergripande område som kommer in överallt, menar Kjell Andersson.
– Vi jobbar mycket med energieffektiviseringar för att få en hållbar industri med tillverkning i Sverige och utveckling i närområdet. Det är något som vi är väldigt bra på i Sverige – att kombinera industriernas egen kompetens i samverkan med konsulter och entreprenörer.