Vi satsar på våra parker

Nära parker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-När Norrköping nu ska
bygga mer än på många år är
det viktigare än någonsin att vi
även bygger kvalitativa parker.
Inte minst för vår hälsa och
livskvalitet, säger Anna Wejde,
stadsträdgårdsmästare, som
här berättar om kommunens
gröna satsningar.

Redan på 1700-talet började
Norrköpings stad att anlägga
parker. Då var det viktigt att
naturen kring nya byggnader
stämde överens med den tidens vackra
arkitektur. Sedan dess har kommunens
parker och grönområden fortsatt att prioriteras.
Dock med ett annat huvudmål.
– Idag fokuserar vi på närhet. Målet
är att alla Norrköpingsbor ska ha
gångavstånd till ett grönområde. Det
genomsyrar alla våra rekreations- och
parkinvesteringar, som inte bara handlar
om att förvalta och bevara, utan också
att utveckla och bygga nytt, säger Anna
Wejde.
På senare år har det exempelvis gjorts
satsningar på Hörsalsparken och Strömparken.
Nya träd och planteringar, lekmiljöer,
stolar och bänkar gör parkerna
mer tillgängliga än tidigare. Anna ser att
utvecklingen burit frukt.
– De har blivit mötesplatser och parker
som man stannar till, umgås och
hänger i. Omvandlingen och ombyggnaden
har gjort att folk har hittat hit igen.
Det är jättekul!

Norrköping kommun har även jobbat
med att ta fram en så kallad sociotopkarta.
En kartläggning där man tagit reda
på hur Norrköpingsborna använder
stadens parker, torg och grönområden.
Arbetet pågick under hösten förra året
och presenteras nu under våren.
– Undersökningen vände sig till Norrköpingsbor
som fick möjlighet att berätta
om hur man använder och upplever parker
och grönområden i Fiskeby, Pryssgården,
Enebymo, Haga, Marielund och
Lagerlunda.
Anna Wejde förklarar att invånarnas
kunskaper om platser och parker kommer
att användas som planeringsunderlag
för det fortsatta arbetet. Exempelvis
kommer kartläggningen att användas
till att utveckla parker i och runt Haga
och Marielund.
Målet är att under året fortsätta kartlägga
andra delar av Norrköping.
R