Miljoner på grönska

Under året kommer kommunen
att påbörja den treåriga
10-miljonerssatsningen på
Industrilandskapet. Parker och
grönska ska lyftas.

Mellan 2015 och 2017 prioriteras
tre områden: Kärleksparken,
Hästskodammens
östra strand och Kråkholmen,
samt Moa Martinssons plats.
– Vi börjar med Kärleksparken där
vi ska satsa på bekvämare sittplatser,
mysigare belysning och många spännande
detaljer som ska höja karaktären
på den redan intima parken, säger Anna
Wejde, stadsträdgårdsmästare.

Under 2016 ska Hästskodammen göras
mer tillgänglig och vattenkontakten
ska öka. Kråkholmen ska fräschas upp
med ett mer dekorativt vattenbryn och
även här installeras effektbelysning.
– Moa Martinssons plats ska kompletteras
med bryggor där folk kan
sitta och sola och bara njuta. På själva
torget ska det bli fler sittplatser och växter.
Även här ska belysning förstärkas,
säger Anna Wejde.
Utöver Industrilandskapet planerar
kommunen för en stor satsning på Kalvhagen
och Södra kajen. Tanken är att
under 2016 utveckla och bygga om den
allmänna platsmarken mellan Hamnbron
och Saltängsbron.
– Här lägger vi extra kraft på att ”lyfta
fram vattnet”. Vi vill främja gående, cyklister
och parkbesökare längs vattnet
och ge plats för parkmark, kajpromenad,
bryggor, lekmiljö och uteserveringar