Vi bidrar med teknisk kompetens i STORA STADSUTVECKLINGSPROJEKT

WSP i NorrköpingWSP som är ett av världens
WSPledande analys- och teknikkonsultföretag,
är just nu
engagerad i ett flertal omfattande
samhällsbyggnadsprojekt
i Norrköping, bland andra
omvandlingen av Inre hamnen
och ut- och ombyggnaden av
Vrinnevisjukhuset.

Båda är det vi kallar multidisciplinära
projekt, det vill säga där flera
tekniker och affärsområden är involverade.
Vi har möjlighet att leverera helhetslösningar
då vi har den nödvändiga
kompetensen här i Norrköping, säger
avdelningschefen Mikael Åberg.
WSP är även i högsta grad delaktiga
i Ostlänkenprojektet, det största i regionen
och ett av de största i landet.
– I Linköping tar vi fram järnvägsplanen
på uppdrag av Trafikverket. I Norrköping
arbetar vi med planeringen av
resecentrum, säger Mikael Åberg.
Han berättar att WSP har en uttalad
strategi att satsa i Östergötland som är
centralt utpekad som en av landets mest
expansiva tillväxtregioner med stor potential.
– Det är bara att titta på alla byggkranar
just nu. Här finns både stora stadsutvecklings-
och infrastrukturprojekt. Det
är otroligt intressant och spännande, säger
Mikael Åberg och betonar den nytta
som WSP kan bidra med genom att ha
alla affärsområden på plats i såväl Norrköping
som Linköping. Ett 80-tal anställda
på vardera ställe. Det innebär snabba
kommunikationer, snabba beslutsvägar
och snabba leveranser. Att jobba multidiciplinärt
skapar också en bra stämning
på kontoren då alla lär känna varandra
bättre och man får en större förståelse
för varandras kompetenser.

I somras påbörjades arbetet med Inre
hamnen, där WSP har 40 medarbetare
delaktiga i den nya stadsdelens första
etapp. Uppdragsledaren Anna Schabbauer
berättar:
–Vi utför allt från geotekniska undersökningar,
risk- och säkerhetsanalyser,
stöd till Byggherrar till att ta fram
bygghandlingar till de kaj- och kanalkonstruktioner
som ska byggas. Vi tar även
fram teknisk beskrivning och miljökonsekvensbeskrivning
till ansökan om tillstånd
för vattenverksamhet som lämnas
till mark- och miljödomstolen.
– Så det är ett brett och mycket omfattande
uppdrag, och väldigt intressant. Vi
bidrar till att göra något riktigt bra av
den här stadsdelen som ju blir totalt annorlunda
mot idag. Självklart hoppas jag
att vi får arbeta vidare med nästa etapp,
säger Anna Schabbauer.

På andra sidan stan är ungefär lika
många WSP-medarbetare engagerade i
flera olika delprojekt i ut- och ombyggnaden
av Vrinnevisjukhuset. Fokus är
nu på det nya akuthuset.
– Vi arbetar med planering, konstruktion
av betong och stål, el-projektering,
VVS, geotekniska undersökningar, besiktningar,
installationssamordning av
styrsystem med mera. Vi tar alltså fram
massor av information och underlag som
omvandlas till bygghandlingar, förklarar
projekteringsledaren Roger Tallving.
WSP samordnar även delar av den
mycket viktiga 3D-projekteringen. Det
handlar om att bygga upp sjukhuset med
all verksamhet virtuellt för att på så sätt
se hur det kommer att bli reellt, allt för
att minimera fel i kommande byggproduktion.
Att det är komplext att planera och
projektera en omfattande ut- och ombyggnad
av ett stort sjukhus säger sig självt.
Samtidigt som bygget pågår ska högspecialiserad
vård bedrivas som vanligt.
– Allt måste helt enkelt fungera under
hela byggtiden. Det får inte bli fel. Det
kräver en ytterst noggrann planering
och samordning, säger Roger Tallving.
Att få arbeta med projektledning i
så speciellt projekt, med en så välkänd
byggnad som berör så många människor
och som gör en så stor samhällsnytta, är
självklart mycket intressant och stimulerande,
betonar han.
– Dessutom utmanande för egen del,
jag lär mig nya saker hela tiden.