Lavinartad ökning av elbilar

El-bilar Korlskrona kommunDen satsning på laddstolpar som gjorts under året i Karlskorna innebär att 14 elbilar nu kan
”tankas” samtidigt. Det stora intresset som finns lokalt för elbilar i Karlskrona har med andra ord
fått sig en rejäl skjuts framåt, nu när en avgörande förutsättning att åka bil klimatsmart är på plats.

Det går inte att ta miste på den politiska målsättningen,
2020 ska de kommunala verksamheternas
hela fordonsflotta vara fossilfri med en betydande
del elbilar. Karlskrona kommun går alltså i bräschen
med förhoppningen att både privatpersoner och näringslivet
ska följa efter.
I dagsläget handlar det för kommunens del om
uppåt 300 fordon som successivt behöver fasas ut
med olika miljöbilsalternativ. Ifråga om elbilar måste
en bra infrastruktur med laddstolpar successivt byggas
upp, ett arbete som nu alltså tagit ett stort kliv
framåt.
– Den stora utmaningen för oss inom kommunen
är att ta fram fossilfria alternativ utan att kostnadsbilden
förändras. Det ställer krav på oss, vi måste
veta vad vi sysslar med så att vi gör rätt satsningar
redan från början, säger Kent Lindström, chef för logistikavdelningen
inom Karlskrona kommun.
Vad det handlar om är att inför kommande upphandlingar
bygga upp en kunskapsbank att utgå
från. En process som inleddes 2014. Arbetet har
främst handlat ta reda på de olika verksamheternas
behov och då även testa elbilar i skarpt läge. Vilka är
elbilarnas styrkor och vilka är begränsningarna? Hur
är det med räckvidden, hur ser laddkapaciteten ut,
och vad behöver förstärkas och åtgärdas för att det
ska fungera i större skala?
Bland annat leasades en lätt lastbil under ett år
för att testas inom kommunens egen transportverksamhet
av post och lättare gods. Under sommarhalvåret
var räckvidden inget problem. Men med
tilltagande kyla blev effekten kännbar med minskad
räckvidd.
– Vi upptäckte också att skillnaden i räckvidd var
beroende på vem som körde. Det vill säga, körbeteendet
gör stor skillnad. Utifrån allt som vi lärt oss,
all kompetens och erfarenhet vi samlat på oss, vet vi
nu inom vilka verksamheter vi ska börja. Vi vet också
hur kravspecifikationerna ska se ut inför det ramavtal
som vi ska teckna vid årsskiftet. Det gör att vi
nu kan starta upp med en bra och stark struktur att
sedan bygga vidare på, säger Kent Lindström.

Han betonar också betydelsen av att ta tid att
skapa en positiv känsla för elbilens möjligheter,
vilket man bland annat gjort med hjälp av några
testambassadörer. Generellt har mottagandet varit
mycket positivt, både inom hemtjänsten som kör
korta sträckor med mycket start och stopp, och inom
den tekniska förvaltningen.
– Framförallt finns det generellt en stor miljömedvetenhet,
man vill helt enkelt göra bra miljöval
ute i verksamheterna. Elbilar är ingen uppoffring,
tvärtom. Det känns som ett lyft, där man slipper
tanka, bara ladda. Dessutom går teknikutvecklingen
snabbt framåt. Det gör att räckvidden blir bättre och
bättre, säger Kent Lindström.
Ambitionen är att Karlskrona kommun under
nästa år ska ha uppåt 30 elbilar och de 2020 ska utgöra
ungefär hälften av den totala fordonsflottan.
Men nu handlar det ju inte bara om kommunens egna
bilar. Det gäller ju som sagt att inspirera gemene
man och inte minst näringslivet att anamma elbilens
möjligheter och fördelar.
För att verkligen få fart på omställningen, så att
även taxi, budfirmor och hantverkare kan köra på
el, behövs fler snabbladdare. Det klivet har nu alltså
Karlskrona tagit. Det inleddes 2012 med att det
kommunala bolaget Affärsverken placerade tre långsamladdare
centralt i staden. Sedan dess har utvecklingen
gått snabbt framåt.
– Idag är det många elbilar som rullar här i Karlskrona
och många står redo att köpa, hindret har
varit brist på laddstolpar. Det har varit som moment
22-situation. Vi fick därför frågan, kan inte ni göra
något?

Fredrik Frisell, sektionschef för projektledning
på Affärsverken, berättar att man 2014 tog tag i
frågan genom att först göra en marknadsundersökning.
Och det var ingen tvekan, intresset för elbilar är
stort, inte bara inom kommunen, utan också bland
bilhandlare, företagare och privatpersoner.
– Det var ett tydligt svar så vi har nu genomfört
en kraftfull satsning med totalt 14 laddpunkter. De
befintliga långsamladdarna har bytts ut mot så kal�lade
semiladdare. Men den stora insatsen har vi gjort
vid gästhamnen där en helt ny laddplats skapats för
samtidig laddning av sex bilar. Elen i laddstolparna
är för övrigt närproducerad från förnybara energikällor,
säger Fredrik Frisell.
Satsningen på elbilar har inte gått spårlöst förbi.
Många andra kommuner har hört av sig för vägledning.
På många håll finns ju inga laddstolpar överhuvudtaget,
påpekar Fredrik Frisell.
Det roligaste är ändå den respons vi ser här lokalt
i Karlskrona. Vi har sedan i somras sett en lavinartad
ökning av elbilar. Och jag är inte förvånad. Det här är
bara början. Intresset är jättestort. Alla ser möjligheterna,
nu är det bara att hoppas att priserna på elbilar
går ner så att ännu fler väljer att köra klimatsmart.