Västerbergslagens Energi AB- En viktig aktör i regionen

VB EnergiVästerbergslagens Energi AB
(VB Energi) är ett lokalt energibolag
som försörjer Ludvika, Fagersta
och delar av Smedjebackens
kommun med el. Vi har investerat
löpande i nedgrävda eller isolerade
ledningar för att möjliggöra en hög
elleveranssäkerhet. VB Energi producerar
fjärrvärme som idag utgörs
av spillvärme och biobränsle till
95 % av produktionsmixen.

Vi är ett företag som har en viktig roll
i samhällets infrastruktur då en väl
fungerande energiförsörjning är grundläggande
för olika verksamheter. Vi är
även en viktig arbetsgivare och samarbetspartners.
Tillsammans med
våra samarbetspartners har
vi ett högt tekniskt kunnande
som vi kan tillämpa i olika
utvecklingsprojekt.
Samarbeten med
industrier, företag,
kommuner och även
privatpersoner är en
mycket viktig del för
samhällets utveckling,
säger Aiki Rillo marknadschef
på VB energi.
– vi har framgångsrikt
genom fört flera olika projekt
där hållbar energianvändning
har varit syftet. I
Fagersta har vi flera spillvärmeprojekt
där överskottsvärme
används i vårt
fjärrvärmenät. I Ludvika
samarbetar vi blans annat
med kommunen och ABB
för att genomföra olika studier
och tester om optimerat och kostnadseffektivt
energiutnyttjande. Med dessa
samarbeten bidrar vi till utveckling av
innovationer och nya företag som stärker
regionens position inom elkraftteknik.
– Vi strävar efter att vara en attraktiv
arbetsgivare för att kunna säkerställa att
vi når kompetent personal som bidrar till
tillväxt och utveckling. Vi är kända för
bra personalvård som är ytterst viktigt
för att våra medarbetare ska utvecklas
och engagera sig långsiktigt.
– Våra medarbetare arbetar dagligen
med att tillgodose våra kunders behov. Vi
vill även bli uppfattade som ett modernt
företag som följer med i utvecklingen.
Genom samarbetet med Vattenfall
Services Nordic AB har våra kunder tillgång
till en modern ledningscentral bemannad
dygnet runt. Företagets kunder
kan erhålla snabba sms-aviseringar när
det gäller driftinformation. VB Energi
har egen app som ger mervärde för kunderna
genom möjlighet att snabbt och
enkelt via sina smartphones ta del av den
aktuella informationen.