Varför välja Kristinehamn?

I tre månader har jag nu haft rollen som kommundirektör
i Kristinehamns kommun, och vilken rivstart
det har varit. Att börja ett nytt jobb i en kommun
som är i starten på en tillväxtfas känns otroligt spännande,
och att få chansen att vara med där det händer
var också en anledning till att jag sökte mig hit.

För mig som kommer utifrån är det helt uppenbart att
Kristinehamn är ett riktigt bra val för såväl invånare som
nuvarande och framtida innovatörer. Som du säkert vet
pågår just nu ett omfattande arbete runt om i landet när
det gäller återetablering av totalförsvaret, och när det gäller
artilleriutbildning har Försvarsmakten riktat blicken
mot just Kristinehamn. En etablering
som inte bara är viktig ur ett
försvarsperspektiv utan som också
kommer att bidra till regionens utveckling.

Kristinehamn har ett starkt strategiskt
läge längs E18, mitt på axeln
Stockholm – Oslo. Lägg till närheten
till järnväg, två flygplatser och inte minst läget vid
Vänern med en av Vänerhamns största terminaler. Vår
placering på gränsen mellan två regioner gör det dessutom
möjligt för oss att dra nytta av arbetsmarknadstillväxten
i både Värmlands och Örebro län. Väg-, tåg-, båt- och
flygförbindelser skapar förutsättningar för framgångsrika
handelsförbindelser med omvärlden, något som allt fler
börjar upptäcka.

Vi arbetar hårt för att Kristinehamn ska vara en plats
där företag utvecklas. Genom att snabbt kunna erbjuda
mark, bra myndighetsservice och stort engagemang i företagens
framgång vill vi i kommunen skapa goda förutsättningar
för näringslivet. Samtidigt jobbar vi för att
Kristinehamn ska vara det naturliga valet som bostadsort.
Att hitta fördelarna är inte svårt. Vad sägs till exempel om
möjligheten att bo med Vänerskärgården som närmsta
granne? Eller en kvarts cykeltur till jobbet, inklusive
svängen förbi förskolan? Och allt detta mitt i en stark arbetsmarknadsregion.

Den här bilagan är en del i vårt arbete med att visa
Kristinehamns möjligheter. Välkommen du också!

Martin Willén
Kommundirektör, Kristinehamns kommun