Merx Fastigheter bidrar till fler bostäder, jobb och skatteintäkter

När A9 flyttade från Kristinehamn
till Boden 2004 stod hela
kasernområdet, som heter
Presterud, tomt. Genom åren
har olika typer av lokaler hyrts
ut till företag och organisationer.
2016 köpte Merx Fastigheter
hela området. Man startade omgående
ett planarbete tillsammans
med kommunen. I snabb
takt har sedan Presterud fyllts
på med fler företagare, och
dessutom planeras ombyggnad
av kasernerna till bostäder, där
en redan är inflyttad och klar.

– Ja det händer mycket här, säger Björn
Andreasson som är förvaltningsansvarig
på Merx Fastigheter. Vi har sedan ett år
tillbaka nyetablerat 26 företag som i sin
tur genererat 75 nya arbetstillfällen. Ett
av företagen är Göteborgsbaserat och
har valt Kristinehamn och Presterud för
placeringen av sitt centralförråd i en
byggnad på 2 500 kvadratmeter. Bara
detta företag har genererat många nya
arbetstillfällen till kommunen. Även
statliga myndigheter är etablerade här.
Dessa har växt kraftigt under det gångna
året med nya utökade områden och ännu
flera arbetstillfällen.
Merx Fastigheter planerar sedan länge
ombyggnad av kasernerna till bostäder.
– Det råder bostadsbrist i Kristinehamn,
och vi kommer att bidra med upp
till 300 nya och moderna bostäder genom
ombyggnation av kasernerna, berättar
Björn Andreasson.
Under våren 2019 renoverades och
färdigställdes den första kasernen med
16 nybyggda lägenheter som snabbt
fylldes på med hyresgäster.
Merx Fastigheter är sedan länge etablerad
i kommunen med flera fastigheter,
och har som målsättning att vara
långsiktiga med ett personligt engagemang.

”Vi vill skapa ett attraktivt äldre- och
trygghetsboende centralt i Kristinehamn”

På Strandvägen 30 i Kristinehamn
ligger en fastighet som
Merx Fastigheter äger och vill
bygga om till ett äldre- och
trygghetsboende av hög klass,
med en hemlik miljö för en
meningsfylld vardag.
I fastigheten finns två huskroppar där
det enligt planen ska bli 30 lägenheter
(1–3 r o k) i varje hus. Huskropparna
binds samman med gemensamhetslokaler
för matsal med tillagningskök samt
friskvårdsanläggning med SPA. Här är
gott om väl tilltagna personalutrymmen
och fina uteplatser i en skön parkliknande
omgivning med tillhörande promenadstråk.
Detta skapar en behaglig hemlik
miljö och meningsfylld vardag.
Dessutom med hemlagade måltider från
eget kök.
– Det finns i kommunen ett stort behov
av fler äldre- och trygghetsboendeplatser,
säger Björn Andreasson, som är förvaltningsansvarig
på Merx Fastigheter. Det
bekräftas inte minst av kommunens nyligen
uppdaterade äldreomsorgsplan.
– Vi kan snabbt och kostnadseffektivt
producera 30 lägenheter för särskilt boende,
och 30 lägenheter med trygghetsboende
på Strandvägen. Och detta med
minsta möjliga miljöavtryck i en etappvis
indelning som möter det ökande behovet.
På så vis kan vi medverka till
kommunens utveckling med ett hållbart
och attraktivt boende.