Invånarna i Skiftinge aktiva för en öppnare stadsdel

De boende i Skiftinge tycker om
sin stadsdel. Här är det grönt,
nära till förskola/skola och Årby
naturreservat. Det finns ett
stadsdelscentrum med vårdcentral,
stormarknad och mötesplatsen
Palatzet. Även gröna innergårdar
skapar gemenskap
bland de boende.
Det framkom inte minst när
invånarna sade sitt under hösten
när kommunen arbetade med
att ta fram en utvecklingsplan
för Skiftinge.

Skiftinge är ett typiskt miljonprogramsområde
vars planeringsideal
hör en annan tid till. Resultatet av
detta kan idag upplevas som stadsdelar
med ensidigt bostadsutbud, många tunnlar
som upplevs otrygga och få möjligheter
att korsa stora vägar som exempelvis
Mälarvägen.
Huvuddelen av bostäderna i Skiftinge
ägs av Victoria Park som köpte fastigheterna
med de 1 500 lägenheterna för snart
tre år sedan. Victoria Park och Eskilstuna
kommun ser en stor potential i Skiftinge
och har en gemensam vilja att skapa en
bättre stadsdel. Victoria Park har som
specialitet att köpa fastigheter i miljonprogramsområden
med ett upprustningsbehov.
– I och med vårt förvaltarskap har vi
kontinuerligt rustat upp området och renoverat
lägenheter efterhand som folk
flyttar in och ut, säger Mia Ling, Victoria
Parks områdeschef i Skiftinge. Vi har
också byggt flera nya lägenheter i dåligt
använda utrymmen och har idag inga
outhyrda lägenheter.

Skiftinge har ett ganska ensidigt bostadsutbud
med en majoritet hyresrätter och
mindre lägenheter. Victoria Park planerar
därför att bygga nya bostäder i området
och första planarbetet startar i dagarna.
De nya bostäderna ska vara av en mer
blandad bebyggelse med både bostadsrätter
och hyresrätter så att förutsättningar
för att göra bostadskarriär skapas.
Det långsiktiga stadsläkningsarbetet
och planerna för Skiftinge ska bidra till
att göra stadsdelen tryggare och mer tillgänglig.
Skiftinges centrum ska öppnas
upp så att ett framtida centrum binder
samman vårdcentralen med Karl Hovbergsgatan
vidare mot nya handelsområdet.
Husen vid centrum ska utformas
med flexibla bottenvåningar som ska göra
det möjligt att omvandla dem till lokaler
som möjliggör för liv och rörelse i området