Uthamnen kan bli en levande sjöstad

I södra Södertälje planeras en ny
stadsdel med uppåt 1 800 nya bostäder,
verksamheter och service.
Det gör den till en av kommunens
största stadsutvecklingsprojekt
på många år.

Det är inte bara i centrala staden som kommunen
ska växa. Södertälje Södra pekas
nämligen ut som ett område med stor potential
att utvecklas till en levande sjöstad.
– Projektet är i sin linda. Men absolut,
det här kan bli något alldeles extra,
Södertäljes svar på Hammarby sjöstad,
säger planchef Andreas Klingström.
Den bärande idén är att ta ett helhetsgrepp
och totalomvandla ett större och
nedgånget industri- och hamnområde i
Uthamnen till en modern och hållbar
stadsdel. Bara10–15 minuter med cykel
från centrala Södertälje.
– Ambitionen är att skapa en stadsdel
med goda stadskvaliteter som
kompletterar och knyter ihop
befintliga staden. Det innebär
vid sidan av bostäder i olika
former en blandning av privata
och offentliga funktioner som skolor,
kontor, service och handel.

Vad talar för Södra Södertälje?
– Kombinationen av ett vattennära läge
och närhet till pendeltågsstationen i
Södertälje hamn.
Det är de två avgörande
faktorerna
som gör det möjligt
att utveckla en fullvärdig
och levande
stadsdel, säger Andreas Klingström, som
betonar att mycket planering återstår innan
projektet får full fart. Samråd beräknas
ske under slutet av året.
Text: Samuel Hultberg