Stallbacken växer vidare med nya bostäder

Det stora travlyftet av Åby travbana
pågår för fullt. Detta tack
vare försäljningen av markområdet
på gamla stallbacken, ett
område där det just nu växer
fram en helt ny stadsdel med det
träffande namnet – Stallbacken.

– De boende får första parkett till travet,
säger Kenneth Fondén, planchef Mölndal
stad, med ett leende.
Några hundra bostäder har hittills kommit
på plats men betydligt mer är på gång.
Totalt ska uppemot 1 000 bostäder tas fram
under de närmaste åren. Visionen har varit
att bygga ett område där människor i alla
åldrar kan bo. Lägenheter i olika storlekar,
både hyres- och bostadsrätter blandas därför
för att möta en bred målgrupp med många
olika önskemål och behov. Vid sidan av bostäder
planeras för två förskolor och viss
handel.
– Det är en kombination av flera saker
men framförallt det fantastiska läget som
gör att Stallbacken är så attraktivt. Det inbjuder
till ett rikt och aktivt liv med bara
några minuter till Mölndal centrum och
Mölndals station. Samtidigt finns en småstadskänsla
som är tilltalande. Runt knuten
finns grönområden, sjöar, motionsspår och
idrottsplatser, säger Kenneth Fondén.

Enligt honom har kommunikationer och
tillgänglighet varit nyckelord i utvecklingen
av Stallbacken. Hållbart resande är centralt.
Det ska vara enkelt att ta sig till och från
stadsdelen med gång-, cykel- och busstrafik.
På kvartersgatorna mitt i området får bilarna
anpassa sig till de gående och cyklande. Alla
gång- och cykelvägarna är dessutom handikappanpassade.
Det ska helt enkelt även vara tryggt och
trevligt att röra sig i stadsdelen. Målet är att
skapa en grön boplats, en stadsdel som andas
parkmiljö med träd och grönska som
naturliga inslag.
– Träden, buskarna och blommorna som
planteras runt husen ska ge känslan av att bo
i en park med en allé av svarttall längs områdets
södra gräns som en levande och naturlig
avskärmning.

Text: Samuel Hultberg