Unga i Tornedalen får verktyg att sjösätta sina idéer

Unga i TornedalenI Tornedalen är ungdomsarbetslösheten hög och fritidsaktiviteterna
få. 2012 startade Hela Sverige ska leva
Norrbotten projektet Ung i Tornedalen. Syftet var att
inspirera unga att engagera sig i samhällsutvecklingen och
ge dem verktyg för att kunna påverka sin egen livssituation.

Med Pajala, Övertorneå
och Haparanda
som
utgångs punkt
startade projektet
Ung i Tornedalen. Målgruppen
har varit de tre tusen unga mellan
12 och 25 år som bor i denna
glest befolkade region med långa
avstånd. Visionen är att unga naturligt
ska kunna påverka samhällsutvecklingen
och delta på
lika villkor.
– Det gäller att hitta fram och få
verktygen som leder till att idéer
blir verklighet, säger projektledaren
Anna Tuomas, Hela Sverige
ska leva Norrbotten.
– Vi vill bygga broar mellan
unga och vuxna så att de tillsammans
kan driva ungdomarnas
idéer. Det kan gälla allt från
önskemål om en bowlinghall, till
ungdomsgård eller upprustning
av ett bad.

Tillsammans med politiker och andra
vuxna går det att nå fram och
hitta lösningar. På så vis får de
unga ett kontaktnät i vuxenvärlden,
och ser att det är möjligt att
påverka och genomföra idéer. I
förlängningen kan det här öka
engagemanget och intresset att
stanna och verka på sin hemort.
Praktiskt har det gått till så att
man samlats ett antal kvällar och
diskuterat idéer. Till dessa möten
har kommunpolitiker och tjänstemän
bjudits in, liksom näringsliv
och den ideella sektorn. Ungdomarna
har kort presenterat sina
idéer och sedan har man satt sig
gruppvis för att tillsammans jobba
fram lösningar.
– Metoden att jobba tillsammans
gör att allt går snabbare,
man hinner inte tappa energi för
att saker ska malas genom olika
beslutsgångar, säger Anna Tuomas.
Ett exempel på konkret resultat
är stranden i Pajala central-
ort som rustats upp ordentligt.
Två tjejer, Mimmi Snell och Alexandra
Krutrök, lyckades driva
igenom en större och upprustad
strand, där det även har ordnats
med beachvolleyplan.

Ett annat exempel på vad den utarbetade
metoden resulterat i är en
mötesplats för ungdomar i Pajala.
Den har tillkommit på initiativ av
Ida Kreivi Barsk och Frida Niemi,
som båda går i tvåan på gymnasiet.
Bakgrunden är att det länge
saknats en ungdomsgård i Pajala.
De båda tjejerna lyckades
hösten 2014 dra igång Mötesplatsen
#TGIF i Folkets Hus. Tillsammans
med olika föreningar har
man haft aktiviteter under ett antal
fredagskvällar. Bland annat en
mycket uppskattad kulturkväll i
december där temat var dans och
musik.
– Största delen av de närmare
hundra deltagarna var nyanlända
asylsökande som kommit till
Pajala, berättar Anna Tuomas,
som tillsammans med Annelie
Svarvare från Studieförbundet
Vuxenskolan har varit stödjande
i projektet.
– En av framgångsfaktorerna
för vår metod är att jag funnits
tillgänglig för eleverna på skolan
i Pajala. De har kunnat komma
direkt till mig för att dryfta idéer
som sedan kunnat föras vidare.

Projekttiden för Ung i Tornedalen
är nu över, men Anna Tuomas
hoppas att arbetet med att stötta
de ungas idéer ska kunna leva
vidare i någon form med hjälp av
bland annat de kommuner som
har varit engagerade.
– Vi vill nå ännu fl er ungdomar
i Tornedalen, det känns som
vi bara är i början på något som
kan växa och bli väldigt stort.

Text Anders Post