Landsbygdsviljor utvecklar Gällivares byar

ViljanDet ska vara roligt och utvecklande att jobba för sin bygds
bästa och att själv få bestämma vad som ska prioriteras. Ett bra
exempel på detta finns i Gällivare och projektet Landsbygd i
Centrum där Landsbygdsviljan skapades med värdegrunden
vilja, engagemang och positivitet – att arbeta med dem som vill.
Till en början lite trögstartat men rätt snart förstod man syftet
och byborna fann charmen i utvecklingsarbetet. Det blev roligt
och utvecklande att jobba med bygden när de själva bestämde
vad som prioriterades för just den egna byn.

Länsstyrelsen och Hela Sverige ska leva
har uppmärksammat det som sker i
Gällivare. ”Att jobba med dem som vill”,
har spridit sig snabbt i hela Norrbotten.
– Jag har hela tiden jobbat med inställningen
att vi aldrig kommer tvinga någon
att vara med i Landsbygd i centrum, för
då blir det inte bra. Alla är med är på
frivillig basis och av egen vilja, berättar
projektledare Jennie Svensson, som fl yttat
upp från Småland för att testa landsbygdsutveckling
i norr.
I starten fanns tre Landsbygdsviljor
etablerade och vid nyår hade alla sex bygder
i kommunen skapat varsin med fl era
projekt utifrån byarnas egna tankar och
prioriteringar. I Soutujärviviljan togs initiativet
till ett turismprojekt med ledning
av bygdens engagerade turismföretagare.
I Ullattiviljan tog man tag i bygdens nedläggningshotade
bensinmack och på en
månad hade man startat en ekonomisk
förening, bildat en styrelse och fått in
750 000 kronor på 23 dagar. I byn Tjautjas
är medelåldern 28 år och man har haft
stor infl yttning av barnfamiljer. Här vill
man bygga en lekpark och mötesplats
för både unga och gamla. Hakkasviljan
har startat den ekonomiska föreningen
Landsbygdens bostadsförening för att
möta upp efterfrågan av hus och lägenheter
på landsbygden, och på så vis även
säkra skola, lanthandeln med mera.

Många goda idéer
Idéerna är många och Landsbygd i centrum
har gett dem en plats att utvecklas
utifrån byarnas prioriteringar. Landsbygdsviljan
har blivit en metod som
bidrar till hållbar lokal utveckling som
genomsyrar allt och alla, från minsta byns
invånare till ledningen i kommunen.
I kommunen har man utsett kontaktpolitiker
och kontakttjänstemän för
landsbygden. Deras uppgift är att handlägga
landsbygdsfrågor och idéer samt
stötta kommunens landsbygdssatsningar.
Jennie Svensson är positiv till satsningen
då alla förvaltningar delvis är inblandade i
bygdernas arbeten.
– Har man inte hela kommunen med
sig i arbetet blir det svårt att ta sig framåt,
men med kontaktpersonerna så har vi
kommit mycket längre, något som invånarna
på landsbygden också uppskattar,
berättar Jennie Svensson.
I spåren av landsbygdsprojektet har
samarbete med andra parter också vuxit
fram. Exempelvis Tomtarnas Vinterspel
och adventsfi rande i centrum, arrangemang
som genomförts i samverkan med
turistorganisationen Visit Gellivare Lapland.
Adventsfi randet blev för övrigt ett
stort genombrott för byarna, då man varje
lördag under hela december ordnade aktiviteter
på stadens torg med lokala produkter,
hantverk och lotterier. Planerna
är att detta ska bli en återkommande
aktivitet.
Konceptet har också resulterat i att
fi lmbolaget Cre8it valt att göra en dokumentär
som följer Jennie ut på landsbygden
och dokumenterar arbetet med
Landsbygdsviljan. Filmen ska förhoppningsvis
bidra till att inspirera andra kommuner,
organisationer och lokala grupper
i resten av landet.