Umeå Energi bygger framtidens infrastruktur

El. Värme. Bredband. Umeå
Energi har ett framtidsperspektiv
på de områden som hjälper
Umeåbon till ett bättre liv.
– Vi är med och bygger Umeå
med vår infrastruktur som
grund för utvecklingen, säger
Göran Ernstson, vd för Umeå
Energi. Vår vision är en enklare
vardag för våra kunder och en
hållbar framtid för regionen.

Under förra året investerade Umeå
Energi 170 miljoner kronor i infrastruktur
i Umeå med omnejd och
arbetet med att bygga ut och underhålla
näten för el, fjärrvärme, fjärrkyla
och bredband fortsätter.
Under sommaren har Umeå Energi
grävt på ett 30-tal platser i kommunen
för att bygga ut och underhålla näten.
Det handlar om att förstärka elnätet
på en rad mindre orter utanför Umeå
och förbättra fjärrvärme- och fjärrkylaledningarna
på Vasaplan och
bredband till fler.
– Umeå växer snabbt och det ställer
ökade krav på kapacitet och tillgänglighet
i våra nät. För att kunna ha fortsatt
hög leveranssäkerhet är det därför
viktigt att vi hela tiden utvecklar vår
infrastruktur, säger Göran Ernstson.

Umeå Energi fortsätter bland annat
satsningen på en tätare infrastruktur för
elfordon som en del av bolagets satsning
för att möjliggöra hållbara transporter
med elfordon, både i Umeå och i
inlandet. Siktet är inställt på att fördubbla
antalet laddstolpar i Västerbotten
under de närmaste två åren.
Umeå Energi var också först i
Sverige med att hyra ut laddboxar för
elbilar. Fördelen med laddboxen jämfört
med ett vanligt eluttag är att den
är utvecklad för kontinuerlig laddning
av elbilar med högre strömstyrkor.
Umeå Energi sköter installation
och service av boxarna och tar tillbaka
dem om någon säger upp tjänsten
– allt för att göra processen så hållbar
som möjligt.
– En ökning av antal elfordon i länet
skulle omgående resultera i minskade
koldioxidutsläpp.

Umeå Energi var också tidigt ute med
att hyra ut solceller som en nyckelfärdig
produkt till privatpersoner anpassad till
fastighetsägarens tak och behov.
Även när det gäller bredband är
siktet inställt på att möjliggöra för att
fullt ut kunna utnyttja framtidens teknik.
Redan i dag tillhör bredbandet i
Umeå ett av världens snabbaste.
– Bredbandet är bärare av all kommunikation
i framtiden, därför behöver
det vara både snabbt, trafiksäkert och ha
gott om utrymme, säger Göran Ernstson.
Med tre ben att stå på är Umeå
Energi också med och samverkar tillsammans
med Umeå Universitet när
två doktorander sedan i våras arbetar
på heltid med att forska inom energieffektivisering
för hur framtidens
fjärrvärmesystem ska se ut.
– Alla våra nät tillsammans, elnätet,
fjärrvärmen och bredbandet ingår alla
i en struktur som tillsammans är grunden
i samhällets hela försörjning och
det är också vårt perspektiv när vi utreder
och funderar över möjligheterna
i framtiden, säger Göran Ernstson.