Tusentals örebroare har sagt sitt om trafiken

Dialog Trafik ÖrebroMålet var mellan 50 och
75 synpunkter när kommunen
önskade örebroarnas
tankar och idéer
om trafiken i Örebro. Men
ack så liten tro man hade.
Engagemanget var så
otroligt mycket större.
Totalt kom det in över
2 800 synpunkter.

Det är inte bara häpnadsväckande
och rekordsiffror
för Örebro. Även nationellt
är det ovanligt att
medborgare visar ett sådant stort
engagemang, säger Anna Windal,
trafikingenjör på Örebro kommun.

Det hon talar om var när kommunen
för två år sedan arbetade kring
att ta fram ett nytt trafikprogram
och i samma veva ville få örebroarna
att engagera sig i frågan. Man
ville få in synpunkter och höra vad
folk har för tankar kring trafiksituationen
i staden. Exempelvis öppning
av vissa gator för biltrafik.
– Det gick att lämna synpunkter i
flera kanaler, alltifrån kommunens
egen hemsida till träffar med politiker
och tjänstemän. Vi satte även
upp skyltar för att uppmärksamma
det här. Men vi räknade inte med att
åsikter skulle skrivas direkt på de
informationsskyltar vi hade satt
upp, säger Anna Windal med ett
skratt.

Målet var alltså att väcka trafikfrågorna
till liv. Nog kan man konstatera
att man nådde ut bra. Totalt
blev det alltså över 2 800 synpunkter
som kom in. En massiv siffra
som Anna och hennes kollegor inte
kunnat drömma om.
– Vi hoppades på mellan 50 och
75 stycken. Men ja, det överträffades
på ett helt otroligt sätt. Man kan
lugnt säga att tiden vi hade planerat
för att bearbeta underlaget, för sammanställning
och analys, förlängdes
avsevärt.

Varför tror du engagemanget
var så stort?
– Frågor om biltrafik och vägutrymme
är allmänmänskliga, något
som engagerar väldigt många och
är också ganska känsligt för en del.
Så enkelt är det. Det här skapade en
debatt och det började pratas om
trafikfrågor i medierna, vilket bara
är positivt. Stort engagemang, blir
bättre dialog och i slutändan bättre
förståelse, även om man inte behöver
hålla med varandra.
Sedan några månader tillbaka är
trafikprogrammet på plats och godkänt
av kommunfullmäktige. Anna
Windal berättar att det innehåller
planer och riktlinjer för trafiken i
kommunen med det övergripande
målet att skapa en hållbar stad genom
att få fler människor att gå,
cykla och åka kollektivt. Konkreta
åtgärder som just nu genomförs är
bland annat byggnationer av huvudcykelstråk,
ny utformning av
Trädgårdsgatan för att ge mer plats
för cyklister och gående samt påbörjat
arbete medatt ta fram en
gångstråksplan.

Text: Samuel Hultberg Foto: IStockphoto