Nya eldrivna stadsbussar i Västerås ger ökad hållbarhet och komfort

Denna artikel är en annons

2014 var Svealandstrafiken först i Sverige med att köra enbart med biogas. Snart är det elbussarnas tur.

Invånarna i Västerås är Sveriges mest nöjda kollektivtrafikanter, det visar den årliga Samhällsbarometern framtagen av konsultbolaget PE. Nu blir resan ännu miljövänligare och bekvämare när Svealandstrafiken satsar på att elektrifiera en del av sin stadsbussflotta.

Under senare år har många svenska och europeiska städer gått över till eldrivna bussar i kollektivtrafiken och snart är det västeråsarnas tur att färdas tyst och utan avgaser. Redan 2004 började Svealandstrafiken gå över från diesel till biogas och 2014 var de först i Sverige med att endast köra bussar drivna av biogas. Nu är det dags för nästa drivmedelskifte.

– Sedan sju år tillbaka har vi en pilotbuss som går på el, och det har fungerat väldigt bra. Därför satsar vi nu fullt ut på stora eldrivna ledbussar i stadstrafiken berättar Geert Schaap, som är Svealands-trafikens chef för hållbarhet och innovation.

För närvarande har Svealandstrafiken 80 stadsbussar. Dessa kommer sannolikt att fasas ut
stegvis fram till 2030 till förmån för el-bussar.

– Som ett första steg har vi beställt tio nya el-bussar från Volvo, som finansierats delvis genom
EU-bidrag från Fonden för ett sammanlänkat Europa, säger Geert Schaap. Bussarna kommer att börja rulla i trafiken sommaren 2022.

Geert Schaap är Svealandstrafikens chef för hållbarhet och innovation.

Enligt Geert Schaap kommer övergången till tysta och avgasfria bussar att skapa nya möjligheter för stadsplaneringen och en hälsosammare stadsmiljö. Hållplatser kan till exempel förläggas inuti köpcentrum och sjukhus och man kan trafikera bostadsområden med högre förtätning.

– Dessutom kommer den låga ljudnivån och frånvaron av motorvibrationer att göra resan behagligare för resenärerna och ge förarna en bättre arbetsmiljö.

De nya Volvobussarna tar cirka 100 passagerare, förbrukar mindre än hälften så mycket energi per mil som biogasbussar och har en räckvidd på cirka 25 mil. Laddning kommer att ske vid depå.

– Hållbarhet genom innovation är nyckelord för oss. Till exempel deltar vi i ett tvåårigt innovationsprojekt, medfinansierat av Vinnova. Det handlar om att öka lokal laddkapacitet på depån utan omfattande förstärkningar av elnätet. Genom smart laddning och energilagring i bland annat återanvända gamla bussbatterier, så kommer vi att kunna ladda fler elfordon och samtidigt bidra till ett stabilare elnät, berättar Geert Schaap.

Fakta

Svealandstrafiken är ett aktiebolag som ägs av Region Västmanland och Region Örebro Län. Uppgiften är att planera och utföra linjelagd trafik med buss i båda länen. Varje dag kör bolaget mer än 65 000 resenärer till jobbet, skolan och hem igen – tryggt och säkert. Svealandstrafiken värnar om miljön och deras mål är att endast ha fordon som drivs av fossilfritt bränsle.