Trivsel och trygghet är nyckelord för Albyberget

Albyberget är ett stort bostadsområde,
byggt i början av
70-talet. Här bor 4 000 personer
– med fri utsikt mot grönska
och vatten. 2013 köpte fastighetsbolaget
Mitt Alby hela området
av Botkyrkabyggen. Då
fanns en oro bland hyresgästerna
– vad skulle hända?
Lyxrenoveringar och hyreshöjningar,
eller skulle husen förfalla
och sedan säljas vidare?

nget av detta har inträffat. Den nya
ägarens sociala engagemang ledde till
en rad bomöten där hyresgästerna fick
föra fram sina åsikter om hur de vill att
området ska utvecklas.
– Att arbeta tillsammans med de boende
är en röd tråd i verksamheten, säger Mitt
Albys vd Stefan Dahlbo. Det är i dialogen
med hyresgästerna som vi kan skapa en
bra boendemiljö med trygghet och trivsel.
Vi har även en halvtidstjänst som är avsatt
för att arbeta med social utveckling.
Albyberget består av cirka 1 300 lägenheter
fördelade på 23 hus. Mitten av
området är som en grönskande oas med
17 lekparker, fotbollsplaner och grillplatser.
Högst upp på Albyberget ligger
Grindtorpsskolan
med över 500 elever
från förskoleklass till årskurs 9.

Mitt Albys ledning, förvaltning och
kundcenter har sitt kontor inne i bostadsområdet
nära sina hyresgäster – eller
kunder som man föredrar att säga.
– På så vis är vi lätttillgängliga, säger
Sanel Hasic som är förvaltningschef.
Dessutom har vi satsat på en egen förvaltningsorganisation
med anställda lokalvårdare,
fastighetsskötare och reparatörer,
varav många bor i området. Det är
något som skapar ytterligare trygghet och
närhet för de boende.
– Många var oroliga för att renoveringar
skulle medföra att de måste flytta för
att hyrorna skulle bli högre, säger Stefan
Dahlbo. Men tanken är att man ska kunna
bo kvar här och trivas – vi vill kunna erbjuda
möjlighet till olika boendeformer
på berget, såväl orenoverat, som renoverat
och nybyggt.
Sanel Hasic fyller i:
– Att göra lyxrenoveringar har aldrig varit
aktuellt för oss, vi renoverar hållbart och
där det behövs. Vi går ganska försiktigt
fram och tar i första hand lägenheter som
står tomma i väntan på nya hyresgäster.

Mitt Alby är ett fastighetsföretag som
satsar mycket på socialt engagemang –
går det ihop med affärsmässigt tänkande?
– Ja absolut, säger Stefan Dahlbo.
Genom att ha en nära dialog med kunderna
– alltså de som bor här, skapar vi ett
bättre område där man trivs, vilket i
slutänden ger oss lägre driftskostnader.

Mitt Alby hjälper gärna till och sponsrar
olika projekt som de boende föreslår. Så
har man till exempel hjälpt till att starta
cricketklubben, och även stöttat Botkyrka
kvinnoverksamhet som syftar till att integrera
kvinnor i samhället. Man stödjer
också nattvandringar, har samarbete med
Subtopia och uppträdande av Cirkus
Cirkör.
Fortlöpande kundenkäter visar att de
boende är mycket nöjda med utvecklingen
av bostadsområdet. Här några citat:
”Måste bara säga att jag är grymt imponerad
av er personal”. ”Tack för all feedback
ni givit för Alby cricket, tillsammans
kan vi göra vårt Alby ännu bättre”.
”Ville bara tacka er för att ni var så engagerade
och ringde så fort jag gjort en felanmälan
… jag är jätteglad att ha er som
fastighetsbolag här på Albyberget”.
– Nu vill vi fortsätta att utveckla
Albyberget även genom nybyggnation.
Och det blir förstås i samråd med våra
kunder, säger Stefan Dahlbo.