Stor bredd och hög kvalitet i Botkyrkas skolor

Vilken kommun säger inte att de
satsar på skola och utbildning?
Botkyrka är inget undantag, men
här kan kommunen visa att de stora
satsningar man gjort de senaste
åren även gett påtagliga resultat.
Botkyrka var till exempel tidigt ute
när det gäller digitalisering. Alla
som går i sjunde till nionde klass
ska ha en egen dator. Nu går man
vidare med fler vuxna i skolan.

Botkyrka finns 22 grundskolor och 13
gymnasieskolor. Stora satsningar görs
dessutom på att ytterligare renovera
och bygga ett stort antal skollokaler.
Bland annat ska 13 nya förskolor byggas.
Susanne Englund som är kommunens
grundskolechef upplever att politikerna
har stort fokus på skolan, och tillför
pengar så att många nya projekt är möjliga
att genomföra. Intresset för att utveckla
skolan syns även i det stora kommunala
lärarlyftet där man gav alla kommunens
legitimerade lärare 1 200 kronor per
månad i extra lönepåslag.
– Vi satsar stort på lärarna, både genom
högre löner, men också med fler
vuxna i skolan. Det ger tryggare skolor
med bättre resultat, säger Emanuel
Ksiazkiewicz (S), som är utbildningsnämndens
ordförande.

När det gäller lyckade projekt kan
Falkbergsskolan nämnas som exempel.
Här avsattes medel för ett nytt arbetssätt
med en språkspecialiserad grupp för nyanlända
arabisktalande elever.
– Modellen går ut på att
ha två lärare, där den ena
är arabisktalande, berättar
Susanne Englund. Eleverna
undervisas parallellt i
svenska och arabiska i olika
ämnen. Alla ämnen blir
på så vis även språkutvecklande.
Detta nya sätt
att ta emot nyanlända unga uppmärksammades
i radio och tv, de största svenska
dagstidningarna och i The Guardian.
Ett annat exempel på initiativ i skolan
är tidiga insatser för att förebygga brott.
Tre skolor i Botkyrka: Karsby
International School, och skolorna i
Brunna och Hammersta har antivåldsarbete
på schemat. Med hjälp av socialtjänst
och polis arbetar man efter en amerikansk
metod, MVP – Mentors in violence
prevention – som bygger på att
elever i årskurs 9 deltar i en ledarskapsutbildning.
Därefter blir de mentorer för
eleverna i årskurs 6, med uppdrag att
hålla i samtal och värderingsövningar.
– Det handlar om att öka
civilkuraget, diskutera genusperspektiv
och könsroller där
alla blir aktiva antivåldsambassadörer,
säger Susanne
Englund. Projektet har blivit
mycket uppmärksammat
med studiebesök av såväl
kungen som inrikesminister
Anders Ygerman. Resultatet har