Torshälla firar 700 år och blickar framåt

Hundratals händer i luften, musik
som pulserar och får hjärtat
att slå i takt. I år blev Torshälla
700 år – något som firades ordentligt
i somras med stort jubileumskalas.
Firandet pågår hela
året med en rad arrangemang
där staden visar upp sina styrkor
och samtidigt använder jubileet
som en hävstång inför framtida
utveckling.

Eskilstuna är en kommun i kraftig
utveckling. Inriktningen är att skapa
positiv utveckling baserat på
framtidstro med trygghet och tillit som
hörnstenar. Vad är det för positiva förhållanden
som gör att en plats lockar till sig
människor som ökar inflyttningen? Det
kan givetvis se olika ut och exempelvis
kan bra barnomsorg vara önskvärt för en
småbarnsfamilj, medan det kan anses irrelevant
för personer utan barn. I takt
med en ökad insikt om att arbete och tillväxt
idag följer människor har stadens
förmåga att attrahera blivit allt viktigare.
Eskilstuna som kommun erbjuder en palett
av städer och tätorter med olika identitet
och utbud. Det ska finnas något för
alla. Det är viktigt att lyfta och stärka
kvaliteter som finns och motverka en alltför
likriktad utveckling. Torshälla är en
liten stad med stor historia. I Torshälla
bygger vi framtidens småstad genom ett
välkomnande värdskap, samarbete och ett
mod att testa nya vägval. Överallt syns
minnen och fragment av svunna tider,
från Husbergets forntida lämningar till
den gamla Kronokvarnen. Tiden som
passerat har format och skapat den småstad
vi är idag.
”Jag tycker vi skall satsa på att skapa fler
riktigt bra boendemiljöer i Torshälla. Här
kan man gärna bo för här är så bra att bo!
Torshälla är nära till många städer. Ja, med
åren kommer vi till och med närmare och
närmare Stockholm. Flyg, tåg och motorväg
gör det möjligt att bo i Torshälla och
ha hela världen som sin arbetsplats. Jag vet,
jag har testat!”, berättar glaskonstnär Åsa
Brandt för Torshälla 700år, i Torshällaren
berättar 2017. torshalla700.se.

Många satsningar har redan genomförts
och viktiga delar är på gång, till exempel
planering för fler bostäder, försköning av
stadsmiljön, utökad kollektivtrafik, utbyggda
gång- och cykelvägar, upprustning
av bostäder och nybyggnation.
– När det gäller försköning av stadsmiljön
så har vi förverkligat ett antal
idéer som ska göra centrum mer livaktigt
och bidra till att människor träffas och
umgås vilket i sin tur möjliggör för fler
caféer, restauranger och handel, berättar
Rina Oord Lundh ortsutvecklare. I det
stundande utvecklingsplanearbetet kommer
en bred dialog att föras under våren
och vi hoppas att många tar chansen att
göra sin röst hörd fortsätter hon.
”För mig är det viktigt att min son växer
upp i en stad med en blandning av människor
från världens alla hörn och olika bakgrund
och det hittar du i Torshälla. Som
fotograf arbetar jag ganska ofta några dagar
i sträck i Stockholm och efter de dagarna är
det alltid skönt att komma hem till en stad
med ett betydligt lugnare tempo. Dessutom
… allt du behöver för din vardag finns
ju i Torshälla”, berättar Emelie Otterbeck,
fotograf Torshälla för Torshälla 700år, i
Torshällaren berättar 2017.
”Torshälla är fantastiskt. Här har du närheten
till vattnet och en fin småstadsgemenskap.
Jag är ingen kulturmänniska precis,
men jag har sedan vi flyttat hit verkligen
kommit att uppskatta alla gamla hus, stadens
historia och all den kultur som finns i
stan”, berättar Marcus Lindmark, vd &
Festivalchef på DreamHack AB, för Torshälla
700år, i Torshällaren berättar 2017.

”Det bästa med Torshälla är att det ligger
väldigt centralt mitt i Mälardalen.
Dessutom är det en vacker plats som är omgärdad
av vatten, natur och friluftsliv. Det
är lätt att bo i Torshälla och arbeta i tillexempel Stockholm. Om jag fick drömma
skulle Torshälla satsa på att bli ett gastronomiskt
centrum dit människor från hela
Sverige skulle åka för att uppleva riktigt
bra mat”, berättar Ulf Wagner, svensk kock
och krögare Göteborg, för Torshälla 700år,
i Torshällaren berättar 2017.
Jubileumsåret har en festlig inramning
och lyfter samtidigt utvecklingsprojekt
som tar oss in i framtiden. Just nu pågår en
utvecklingsplan som ska vara vägvisare för
den framtida utvecklingen. Utvecklingsplanen
baseras på ett långt och givande
arbete som påbörjades i och med
Ortsanalys Torshälla där föreningar, näringsidkare,
fastighetsägare, kommunala
verksamheter och invånare har gett sin
syn på Torshällas utveckling. Satsningar
på entreprenörskap, centrumutveckling,
fler bostäder, förbättrad kollektivtrafik
och utvecklad turism har gett resultat.
– Genom Jubileet har vi bland annat
knutit nya aktörer till Torshälla, och utvecklat
befintliga verksamheter där vi använt
stadsrummet på nya kreativa sätt, säger
Rina Oord Lundh. I Krusgårdsparken
har vi till exempel haft scener med uppträdande
av kända artister, och i den gamla
industrifastigheten Torshälla 4:45 har aktiviteterna
avlöst varandra, med bland annat
konserter och teater – en jättespännande
byggnad som vi ska jobba vidare med.