HAMNTORGET – en grön front mot havet

HamntorgetFrån medeltidsborgen Kärnan
över Stortorget, Hamntorget och
sundet till Danmark går en rak
siktlinje. Hamntorget är havets
möte med staden – ett grått möte,
som snart ska skifta till grönt.

I anknytning till Hamntorget finns flera
samlingspunkter, som rockklubben
Tivoli i den gamla Ångfärjestationen
– från Tullhuset tar man sig över till
Helsingör, och på Hamnkrogen intill tar
man sig en bit mat.
Idag är Hamntorget mest präglat av bilar,
och ibland är det evenemangsplats.
Nu ska här bli en strandnära park och en
grön front mot havet.
– I Helsingborg är vi duktiga på strandpromenader,
marinor och vackra stentorg,
men vi har inte så mycket gröna
ytor, säger Martin Hadmyr som är stadsträdgårdsmästare.
Vi har ju Gröningen
som är en stor och öppen grön yta norrut
vid Strandpromenaden. Den har blivit
mycket populär, och nu planerar vi något
liknande för Hamntorget. I nästa etapp
ska de gröna ytorna även breda ut sig i
stadens södra delar.

Martin HardmyrMartin Hadmyr tar i sammanhanget
även upp Helsingborgs säkerhetsstrategier
när det gäller kommande havsnivåhöjningar:
– Hamntorget kommer att höjas upp
för att kunna fungera som en framtida
vågbrytare. Alltså en dubbel funktion
som upphöjd grön oas.
Hur kommer den nya mötesplatsen att
se ut?
– Det blir främst en öppen gräsyta med
inslag av träd, men inga blomsterplanteringar
på grund av de salta vindarna som
kommer in. Det blir informella sittplatser
där man kan slå sig ner var som helst, och
parken ska även användas för konserter
och olika evenemang. Tivolihuset flyttas
från nuvarande plats till södra delen av torget,
och kajen byggs ut mot hamnbassängen.
Hamntorget ska även få en koppling
till strandpromenaden i ett stråk bort mot
Gröningen, berättar Martin Hadmyr.