”Tät och säker kollektivtrafik– nyckeln i regional utveckling”

Hugo Oljemark

Samordnad, tät och pålitlig kollektivtrafik är en viktig del av regionens expansion. Tåg i Bergslagen vill vara det säkra färdmedlet när det gäller pendling för arbete och studier, resor i tjänsten eller på fritiden – till och från orter i hela Bergslagen.

– Att arbeta i en stad och bo i en annan förutsätter bra kollektivtrafik för pendling. När tåg och bussar samordnar sin trafik blir det enklare att resa och ett intressantare alternativ till bilåkandet, säger Hugo Oljemark, vd för Tåg i Bergslagen.
Tåg i Bergslagen startade sommaren 2001. Bolaget ägs av landstingen i Örebro län, Västmanlands län, Gävleborgs län och Region Dalarna.

– Avsikten med Tåg i Bergslagen är att knyta samman fyra Bergslagslän, säger Hugo Oljemark.
Om vi utgår från Falun, så kan man med vårt system åka till Borlänge, Gävle, Ludvika, Örebro, Karlstad, Laxå och Mjölby utan byte.
Med byte i Ludvika kommer man till Västerås, och med byte i Borlänge går det att resa till Mora och Sala. Det handlar om regional utveckling som ger ökad skattekraft och förbättrade förutsättningar för regionens framtid.

Kollektivtrafiken i regionen

Första året hade Tåg i Bergslagen en miljon passagerare, nu är man uppe i tre miljoner. – Vi arbetar hårt på att öka antalet avgångar och göra våra tåg så attraktiva som möjligt. Att det är enkelt att pendla är en av förutsättningarna för expansion i regionen.

Hur ska kollektivtrafiken bli snabbare och tätare?
– Tidigare har tvärförbindelserna exempelvis mellan Falun och Örebro inte varit särskilt frekventa. Den sträckan är numera tätt trafikerad, säger Hugo Oljemark. Problemet ligger delvis på nationell nivå, spåren räcker helt enkelt inte till. Det är då det blir förseningar.
Där det finns plats och ekonomi kommer vi framöver att ha tätare turer genom att sätta in fler tåg. Vi har nu 23 tåg och får ytterligare tre under våren.
I dagarna har Tåg i Bergslagen inlett samarbete med Beyond Skiing, som innebär att man kan köpa skidtåg-biljett samtidigt som man köper entrébiljett till skid-VM 2015 i Falun.
– En tur och returbiljett i hela vårt system kommer att kosta 200 kronor under en dag. Det här är ett led i våra satsningar på att lyfta fram fördelarna med att ställa bilen hemma och välja tåget istället, säger Hugo Oljemark.