Storsatsning på skolaor

Linköping växer snabbt. I takt
med att fler bostäder byggs
måste självklart även nya skollokaler
tas fram. Dels helt nya
skolor och förskolor, framförallt
i nya områden, och dels renovering
samt om- och tillbyggnad
av befintliga skollokaler.

Vi jobbar hela tiden med att skapa
platser för alla barn och ungdomar.
Behovet av nya platser är ju ett angenämt
problem och nu bygger vi febrilt, säger
Christer Gunnarsson, som är lokalsamordnare
för långsiktig planering på Utbildningskontoret.
Som situationen ser ut just nu och under
de närmaste 4-5 åren behöver 300 nya
förskoleplatser och 500 grundskoleplatser
tas fram varje år. De största behoven
är i områden och stadsdelar där det byggs
mest bostäder, till exempel i Vallastaden
och Södra Ekkällan.
– Vi måste hela tiden beräkna behoven
allteftersom nya bostäder byggs. Därför
behöver vi ha koll på varje detaljplan.
Om det till exempel ska byggas 300 bostäder
i ett område, vad innebär det för
skola och förskola? Som det sett ut under
de senaste åren har det mesta förverkligats,
säger Christer Gunnarsson.
Men det kan ju också bli som i Södra
Ekkällan där den tidiga planeringen visade
på cirka 1 000 bostäder. I verkligheten
ser det ut att bli upp emot 1 800.
– Då har vi onekligen ett problem att
lösa och
behöver snabbt hitta alternativa
lösningar, säger Christer Gunnarsson.

Men behoven av skollokaler handlar
inte bara om nybyggnadsområden. Stora
skolsatsningar görs till exempel även i
Tallboda där en ny skola ersätter den gamla
och invigs nästa år.
– I princip färdigställer vi en ny skola och
ett antal förskolor varje år. Ibland helt nya,
som i Vikingstad som byggs under 2019.
Ibland handlar det om att bygga till och renovera
befintliga skolor. Detta sker bland
annat vid Tornhagsskolan, som under kommande
år får en ny flexibel byggnad som
kan nyttjas som både förskola och skola.
Ett annat exempel är den efterlängtade
om- och tillbyggnaden av Vist skola i Sturefors.
Utöver nya och moderniserade
skollokaler, ny matsal och nytt kök så
byggs även en ny idrottshall i anslutning
till skolan. Vist skola beräknas stå färdig i
början av 2021.