Nya möjligheter till kontorsytor och hyresrätter i ett växande Linköping

Med två stora nybyggnadsprojekt
befäster Lundbergs sin position som
en av Linköpings största privata fastighetsägare.
Därmed även ambitionen
att tillsammans med kommunen
och andra aktörer axla ansvaret för
cityutveckling och hållbar stadsutveckling.

Vi har varit verksamma här i Linköping
sedan 1960-talet. Mycket har naturligtvis
hänt sedan dess men en sak har inte förändrats,
utan snarare befästs. Det är vår tydliga
målsättning att långsiktigt bidra till stadens
utveckling.
Det säger Christian Claesson, regionchef
Öst med ansvar för Lundbergs fastighetsbestånd
i Jönköping, Norrköping och Linköping.
Bolaget med säte i Norrköping är i dag en
av Sveriges största privata fastighetsägare med
centralt belägna bostäder, kontors- och butikslokaler
på strategiska orter. Dit hör definitivt
Linköping, betonar Christian Claesson.
– Vi tror verkligen på Linköping. Här finns
en framåtanda och stark vilja att fortsätta växa.
Så det är självklart att vi vill vara med och bidra
till utvecklingen av staden.

Lundbergs befintliga innehav är omfattande
med ett stort antal fastigheter i stadskärnan.
Bland andra välkända Gränden, Åhlénshuset och
Gyllen, dessutom nya kontorshuset på Ågatan 7.
Det handlar totalt om 70 000 kvadratmeter, varav
25 000 kontor, 25 000 handel samt 13 000 hyresrätter.
Det övriga är lager och garageytor.
– Men vi slår oss absolut inte till ro med det.
Vi vill som en närvarande och engagerad fastighetsägare
fortsätta växa på alla marknadsområden,
både med kommersiella fastigheter
och med bostäder. Vår speciella nisch är att
med ett samlat bestånd ge vårt bidrag till en
levande och energirik stadskärna, förklarar
Christian Claesson.
Ett projekt som definitivt kommer att stärka
stadskärnan är kvarteret Konsuln vid Stångån,
en kontorsbyggnad på 14 000 kvadratmeter
alldeles intill Scandic Hotel. I projektet ligger
även en fastighet med 40 hyresrättslägenheter.
Ambitionen är att projektet ska starta vid årsskiftet
med beräknad inflyttning tre år senare.

– Placeringen är strategisk med det stadsnära
läget och bra kommunikationer. Här vill vi
bygga framtidens kontor och jobbar mycket
med kundupplevelsen och hur
behoven för framtidens kontor
ser ut. Den generella trenden
är önskemålet om att ha sin
arbetsplats citynära med
stadens hela utbud inpå
knuten. Det kommer vi definitivt
att kunna erbjuda
här, utöver det vackra läget
vid Stångån förstås, säger
Christian Claesson.
Goda kommunikationer står också
högt på alla företags önskelistor. Det som
Lundbergs här kommer att erbjuda kan knappast
bli bättre. Hit tar man sig snabbt och enkelt
med både cykel, bil, buss och tåg. I områdets
absoluta närhet kommer dessutom Ostlänken
så småningom att landa.
– Vi vill skapa en levande mötesplats för näringslivet
i Linköping, något som vi anser saknas.
Det första besökaren kommer mötas av är
ett välkomnande och inspirerande entréplan
med gemensamma ytor, en lobbydel och en
restaurang öppen för allmänheten med uteservering
mot Stångån. Från våning ett och uppåt
blir det moderna, ljusa och flexibla kontorsytor,
totalt 10 våningar.

– Vi jobbar mycket med den exteriöra fasaden
då vi vill att projektet ska bli en profilbyggnad
i Linköping där vi även kan erbjuda
grönskande takterrasser, varav två mot Stångån.
Här är jag övertygad om att många kommer
att njuta av sin lunch eller kunna nyttja
som arbetsplats vid soliga dagar.
Christian Claesson lyfter speciellt upp den
ekologiskt hållbara aspekten på stadsbyggande,
även den sociala sidan som finns med som
en självklar del i kvarteret Konsuln. Det handlar
om en rad mervärden för att skapa samhörighet,
gemenskap som ger bra förutsättningar
för bolagen och dess medarbetare
att prestera. Allt från den redan
nämnda välkomnande entrén till
ytor för frukostmöten, seminarier
och föreläsningar.
Lundbergs andra stora nybyggnadsprojekt
i Linköping är redan i
full gång, nämligen Elitseglaren i
Södra Ekskällan. Med närhet till det
mesta, både stadsliv och naturen, ska ett
nytt bostadsområde växa fram med totalt 374
hyreslägenheter. Det blir fyra kvarter med lägenheter
samt även sex radhuslägenheter, 1 till
5 rum och kök, mellan 35 och 115 kvm.
– Som i allt vi bygger är det långsiktigt
ägande med ansvar för både drift och förvalt