Stadsnära boendemiljö utmed vattnet Storsjö Strand

Storsjö strandDet byggs bostäder som aldrig förr
i Östersund, både centralt i staden
och runt omkring. Strategin är att
bygga i attraktiva lägen vid Storsjöns
stränder.

Kommunens mark- och exploateringschef,
Bengt Gryckdal, beskriver
ett Östersund som präglas
av kraftig tillväxt. För att nå
tillväxtmålen behövs ungefär 330 nya bostäder
varje år.
– Just nu ligger vi i linje med den målsättningen,
säger Bengt Gryckdal och berättar
att plansidan inom kommunen rustar
för fullt för att även långsiktigt kunna erbjuda
byggrätter i attraktiva lägen.
Och just attraktiva lägen, gärna sjönära,
är något Östersunds kommun valt att prioritera,
allt för att locka människor att vilja
bosätta sig här i den jämtländska residensstaden,
vackert belägen invid Storsjön.
– Vi har valt att börja med bostäder som
strategi för att även locka hit företag, istället
för tvärtom som kanske de flesta gör. Vi är
helt övertygade om att vackra och trivsamma
boendemiljöer är en klar konkurrensfördel
när företag väljer var man ska etablera
sin verksamhet. Därför ligger flera av våra
stadsbyggnadsprojekt nära Storsjön, säger
Bengt Gryckdal.
Ett lysande exempel är Storsjö Strand, en
närmast unik stadsnära boendemiljö, alldeles
utmed vattnet. Just nu byggs första etappen,
155 bostadsrätter i tre kvarter med första
inflyttning 2017. På sikt kommer det
nya bostadsområdet, som möjliggör båtplats
på sommaren och skridskoåkning på
Storsjöns is på vintern, att bestå av cirka
800 lägenheter.

Ett annat högaktuellt stadsdelsprojekt är
Frösö Park, som under de närmaste åren
kommer att utvecklas intill Åre
Östersund flygplats. I bästa läge med
utsikt över sjö och fjäll, med nybyggt
hotell och golfbana som grannar,
kommer här på sikt 800 bostäder
att byggas.
Natursköna Remonthagen är ett
annat prioriterat område för
fortsatt bostadsbyggande,
också med utsikt över
sjö, fjäll och stad. Här
handlar det om ett befintligt
bostadsområde,
nära Östersunds centrala delar, ändå
med skid- och motionsspår inpå knuten.
– Här kommer det kommunala bostadsbolaget
i ett första skede bygga fyra punkthus
med 80 hyreslägenheter, dessutom radhus
och trygghetsboende. Men vi har även
jättetryck på småhusbyggandet, betonar
Bengt Gryckdal.

I det populära villaområdet Brittsbo, några
kilometer väster om centrum, är just nu ett
20-tal tomter ute till försäljning. Här kommer
även en del flerbostadshus att byggas.
– Att vi år efter år slår rekord i bygglovsansökningar
säger väl en del om byggtrycket.
Det gör naturligtvis att vi har fullt
med jobb och behöver rekrytera fler
medarbetare. Det gäller ju som sagt
att stå rustade inför framtiden. Men
visst, det är väldigt roligt och sporrande,
avslutar Bengt Gryckdal.