Sveriges Lustgård – attraktiv och hållbar

Katrineholms torgDet var som järnvägsknutpunkt Katrineholms historia började. Samhället uppstod där västra och södra stambanorna möttes. Nu står vi mitt uppe i nästa stora steg i utvecklingen.
Vad våra medborgare tycker och tänker är av stort värde i planeringen av staden.
Under året som gått har katrineholmarna fått tycka till om sitt torg. Torget ska vara färdig 2017 och då är målet att ta hem titeln ”Årets stadskärna”. Vi vill att Katrineholm ska vara en levande stad.

Katrineholm har många tillgångar. Sportcentrum är en viktig sådan för kommunen och har nästan en miljon besökare varje år. Det är en av Sveriges mest samlade, kompletta idrottsanläggningar. Kulturhuset Ängeln med bibliotek och konsthall är för en kommun av Katrineholms storlek att betrakta som en unik satsning. Kultur och föreningsliv har alltid haft en stark ställning i kommunen.

Vårt läge vid järnvägen och kopplingen till riksvägnätet är perfekt ur transportoch pendlingssynpunkt. Katrineholms Logistikcentrum med kombiterminal och lagerbyggnader är kommunens stora framtidssatsning.
Den stora investering som Katrineholms kommun gör kommer att bli oerhört viktig för framtida miljövänliga godstransporter. Vår långsiktiga satsning på Resecentrum och Logistikcentrum innebär att Katrineholm utvecklas till den moderna knutpunkten.
För att Katrineholm ska vara en attraktiv kommun att leva, verka och bo i, måste vi skapa förutsättningar för ett lokalt näringsliv i utveckling och för nya etableringar.

Vi ska också kunna erbjuda attraktiva, bra boenden för livets olika faser. Vi i Katrineholm är kända för ett bra omhändertagande av våra barn, gamla, sjuka och funktionsnedsatta. Dessutom har vi ett av Sveriges bästa närsjukhus-Kullbergska sjukhuset.

I Selma Lagerlöfs bok Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige var en av rastplatserna just Katrineholm. Pysslingen stannade till i parken vid Stora Djulö Herrgård där han häpnades av allt det vackra och myntade uttrycket ”den sköna lustgården”.
Vi är många som kan vittna om att hans beskrivning stämmer väl överens även i nutid. Tillsammans med engagerade medborgare har vi format vår kommun till Sveriges Lustgård.
Vi har naturen runt knuten, fantastiskt transportläge, levande stadskärna, skaparlusten – här finns läget för liv och lust.

Foto: Hanna Maxstad