Stadsdelen Pedagogen Park Ny stadsmiljö med fokus på social hållbarhet

På några få år har Pedagogen
Park i Fässbergsområdet blivit
en dynamisk företagsmiljö att
räkna med. Nu väntar nästa
steg i utvecklingen. Planen
är att skapa en grön attraktiv
stadsdel med stort fokus på
social hållbarhet.

Pedagogen Park har på några år
blivit en sjudande mötesplats.
Nu ska vi fylla området med
ännu mer liv. Vi tänker oss en
stadsdel med alla funktioner som behövs
för att leva ett enkelt, tryggt och trivsamt
vardagsliv. Du ska kunna bo fint, ha barnen
på förskola intill och kanske arbeta i
området, säger Magnus Björned, planarkitekt
Mölndal stad.
Tillsammans med fastighetsbolaget
Aspelin Ramm, hälftenägare av området,
har Mölndal stad tagit ett helhetsgrepp
kring den fortsatta utvecklingen. Planen
är att skapa en klassisk kvartersstad med
kringbyggda kvarter. En stadsmiljö med
olika bostadstyper och upplåtelseformer.
På sikt handlar det om drygt 1000 nya bostäder.
Ett nyckelord är social hållbarhet.
– Vi vill se till helheten, inte bara till
själva bostadsbyggandet, att kunna erbjuda
ett gott liv helt enkelt. En stadsdel
som passar för alla åldrar, dygnet runt.
Man ska kunna leva här hela livet, säger
Mathias Vårström, bygg- och projektchef
på Aspelin Ramm.
Det förutsätter med andra ord det mesta
man kan förvänta av en levande stadsmiljö.
Livsmedel, butiker av olika slag,
restauranger, förskolor, skolor, äldreboende,
vårdcentral, kommunal service,
kyrklig verksamhet, frisör, apotek och så
vidare. Även kulturinslag och events.
– En del verksamheter finns här redan
och kommer att kompletteras allteftersom
området växer, säger Mathias
Vårström, som speciellt betonar vikten av
att ge god plats för rekreation, torg och
parkmiljöer, mycket grönska och många
naturliga mötesplatser.
– Det handlar om att på bästa sätt ta
tillvara områdets existerande fördelar.
Det här ska bli ett område som står sig
över tid och där man verkligen vill både
bo och arbeta. Även besöka, till exempel
boende i angränsande områden som nu
på närmare håll smidigt och enkelt kan
klara av sina vanliga vardagsärenden,
kanske också stråla samman för en fika
eller en bit mat, säger Mathias Vårström.
Det är därför viktigt att stadsdelen
kopplas samman med angränsande bostadsområden,
påpekar Magnus Björned,
som menar att utvecklingen av Stadsdelen
Pedagogen Park kan visa sig få stor betydelse
för Mölndals fortsatta tillväxt.
– Det lägger grunden för ett mer sammanhållet
Mölndal där de olika stadsdelarna
länkas samman och att kopplingarna
till Göteborg stärks.

Text: Per-Åke Hultberg
Illustration: Nyréns Arkitektkontor