Nu byter SCA namn till Essity

Det runda vita landmärket vid Mölndals
bro har i folkmun fått namnet SCA-huset.
Nu har SCA delats i två börsnoterade
bolag, BSN medical har flyttat in och under
våren kommer en ny skylt upp på taket.

SCA grundades 1929 som ett skogsindustribolag med
verksamhet i Sverige. Under åren har bolaget expanderat
geografiskt samt till andra verksamhetsområden,
som produktion av pappersprodukter, personliga
hygienprodukter, mjukpapper för konsumenter och
mjukpapper för storförbrukare. I april 2017 förvärvades
BSN medical, ett ledande medicintekniskt företag. Juni
samma år skedde den kanske största förändringen i
bolagets historia när koncernen delades i två separata
börsnoterade bolag. SCA fortsätter sin verksamhet
inom skogsindustrin och behåller namnet SCA, medan
bolagets hygien- och hälsodel numera heter Essity.
– Namnet Essity kommer från de engelska orden
”essentials” och ”necesseties” som betyder nödvändigheter.
Det är vad vi erbjuder – nödvändigheter i vardagen.
Bättre hygien och hälsa är förutsättningar för
bättre liv och våra produkter och lösningar spelar en
nödvändig roll för att förbättra välbefinnandet för
människor över hela världen, säger Christina
Rydebrink, vd Essity Hygiene and Health AB, Sverige.

Essity-huset
Från det nybyggda affärs- och innovationscentret i
Mölndal styrs en betydande del av Essity-koncernens
globala hygien- och hälsoverksamhet. Huset, med sina
öppna innergårdar och centrala mötesplatser är en modern
och inspirerande arbetsplats som erbjuder de bästa
förutsättningarna för bolagets innovationsdrivna kultur.
– Här i Mölndal bedrivs bland annat en stor del av
vårt omfattande innovationsarbete, med produkt- och
teknologiutveckling, men också globalt inköp och
marknadsföring samt flera försäljningsorganisationer.
Vi för en global dialog kring hygien, hälsa och välbefinnande
för att höja hygienstandarden i världen och under
2016 fick 2 000 000 kvinnor, män, barn och vårdgivare
hygienutbildning genom Essity, säger Christina
Rydebrink, vd Essity Hygiene and Health AB, Sverige.