Staden växer med utbyggd tunnelbana

Tunnelbana StockholmI slutet av 2013 presenterades
planerna på utbyggd
tunnelbana i
Stockholmsregionen.
Sammanlagt ska tio nya
stationer och 19 kilometer
ny tunnelbana byggas.
Det är Stockholms läns
landsting, som är ansvariga
för att bygga ut tunnelbanan,
och Stockholms
stad är ansvariga att bygga
nya bostäder längs de
nya linjerna.

Ny tunnelbana behövs eftersom att
Stockholm växer kraftigt. Befolkningen
i Stockholms län växer med 35 000-
40 000 personer per år och väntas ha
2,6 miljoner invånare 2030. Här finns
en tredjedel av landets arbetsmarknad
och här skapas en tredjedel av
landets ekonomiska tillväxt. Utbyggd
kollektivtrafik behövs för att regionen
ska kunna fortsätta att växa även
i framtiden. Ny tunnelbana är en viktig
del i detta.
Utbyggnaden görs också för att
det ska bli möjligt att bygga ett stort
antal nya bostäder i regionen. Inom
Stockholms stad beräknas det bli
cirka 46 000 nya bostäder i samband
med att tunnelbanan byggs ut.
Samman lagt i Stockholms stad, Solna
stad, Järfälla kommun och Nacka
kommun ska 78 000 nya bostäder byggas
i anslutning till tunnelbanan.