Staden med promenaderna

I över 100 år har Promenaderna
omfamnat centrala Norrköping

Syftet med planteringen av de i
dag cirka 2 000 lindarna – att ge
folket frisk luft och möjlighet till
motion – är minst lika aktuellt i
dag som då.
Under årens lopp har ytor
kring lindalléerna fått ge vika för
bilismens behov av breda vägar.
En sak är säker, lindarna har en
betydligt tuffare livsmiljö i dag än
för 100 år sedan.
– Utifrån ett nytt planeringsunderlag
arbetar vi nu för att
långsiktigt bevara och utveckla
Promenaderna genom att utgå
från ursprunget. Det vill säga
idén om ett attraktivt parkstråk,
snarare än en trafikmiljö, säger
Carolina Olsson, landskapsarkitekt
på Norrköpings kommun.

När nu staden växer behöver stor
hänsyn tas till de unika lindalléerna.
Att de mår bra och har goda
livsbetingelser. Det handlar om en
helhetslösning som trafikmässigt
innebär att kollektivtrafik, gång
och cykel prioriteras. Utbyggnad
får inte ske på bekostnad av Promenaderna.
– Vi måste inse hur betydelsefulla
de här träden är i staden. De
är rekreationsmiljöer, luftrenande,
temperaturutjämnande och de
binder koldioxid. De är också hem
för fåglar och insekter.
Först ut är Östra Promenaden
där trädbyten kan påbörjas inom
något år. De nya träden får mer
utrymme och asfalterade ytor
minskas.

FAKTA
• 1858 planterades den första delen.
Delar av Norra promenaden
fick då sina lindar. Utbyggnaden
skedde sedan i etapper och stod
klar 1914.
• De förklarades som byggnadsminnen
1994