HÄR FINNS KULTUR- OCH FRITIDSAKTIVITETER I MASSOR

Fritidsaktiviteter i Norrtälje– Norrtälje är med sin närhet till
havet, naturen och till Stockholm
en synnerligen attraktiv kommun
att bo i. Lägg till det rika utbudet av
kultur- och fritidsaktiviteter så är det
svårslaget.

Att Norrtälje är en skärgårdskommun
där många kulturpersoner bott, och
fortfarande bor och verkar, känner nog
många till. Evert Taube och Astrid Lindgren
är bara två av många exempel på
välkända namn som tillbringart sina somrar
här.
Men Norrtälje är mycket mer än bara
en idyllisk sommarpärla, menar Cecilia
Möller, förvaltningsdirektör för kulturoch
fritidskontoret på Norrtälje kommun.
– Det är dags att vi också lyfter det moderna
Norrtälje, en kommun som lever
året runt med kultur- och fritidsaktiviteter
i massor.
Olika typer av arrangemang och evenemang
med kulturen i centrum lockar
besökare året om. Inte minst till Galles
gränd 7 där Norrtälje museum och konsthall
håller till. Det invigdes för två år sedan
och ligger centralt i staden.
– Att ha konsthallen och museet i samma
byggnad, alldeles bredvid Pythagoras
industrimuseum, har blivit ett jättestort
lyft för kulturen. Vi kan nu erbjuda ett
mycket konkurrenskraftigt och spännande
kulturcentrum.
– Och det har gått superbra, över förväntan,
säger Cecilia Möller och passar
samtidigt på att tipsa om Norrtälje museums
nyligen invigda och unika silverutställning
med föremål av Norrtäljemästare
från 1750-talet till idag.
Under de senaste åren har även en hel
del hänt på fritidsfronten. Så sent som
2014 invigde kommunen ett nytt badhus i
Norrtälje stad som blivit en riktig besöksdragare.
I Norrtälje finns för övrigt ett 40-
tal föreningar som driver och tillhandahåller
allt från ishallar och löparslingor
till skidskyttebanor och fotbollsplaner.

Varför är det så viktigt att satsa
på kultur och fritid?
– Att satsa på kulturen är att satsa på hela
kommunens utveckling. Attraktiva kulturyttringar
av alla de slag skapar ett mervärde
för Norrtälje och dess invånare. När man
funderar på att flytta till en ny stad är utbudet
av kultur och fritid något som många
verkligen värdesätter och prioriterar.