Planer kring Skvallertorget och Sista Supen

Just nu pågår ett planarbete i
kvarteret intill Skvallertorget.
Planen inkluderar den skyddade
och anrika stenbyggnaden
Sista Supen utefter
Västgötegatan.

Hela området där Kungsgatan,
Bredgatan och Västgötegatan
sammanstrålar har utvecklats till
en viktig mötesplats i Norrköpings
innerstad, mitt i Campus Norrköping.
Bakom café Sista Supen finns
tankar på att bygga nya bostadshus
med verksamhet i bottenplan
mot Skvallertorget.
I planerna ingår också att
utveckla Kärleksparken och då
även se över möjligheter för en
bättre tillgänglighetsanpassning
för personer som inte klarar att gå
i trappor. Här finns också planer
på en ny restaurangbyggnad med
uteservering mot Kärleksparken och
Strömmen.
Arkeologiska utgrävningar är klara
på fastigheterna Mjölnaren 14 och
15. Arkeologisk utgrävning av Bergsbron
7, söder om Västgötegatan,
ligger för beslut hos länsstyrelsen.

Sista supen byggdes omkring
1760. Huset var ursprungligen
laboratorium åt apoteket Östgöta
Lejon, som låg på det som i dag är
uteservering. Enligt legenden ska
här dödsdömda ha bjudits på en
sista sup på sin väg till galgbacken.