Snart byggs Ekerövägen om– kommunens förbindelse med fastlandet

Illustration Joakim Forsberg

Under 2015 är det byggstart för breddningen av Ekerövägen, väg 261. Tre körfält ska bli fyra. En åtgärd som kommer att förbättra framkomligheten avsevärt, enligt planeringschef Leif Kåsthag, på kommunledningskontoret.

Ja det står utom allt tvivel. Vi kommer att direkt kunna se skillnader när breddningen är klar och än mer när Förbifart Stockholm trafiksätts. Det är ingen större hemlighet att Ekerövägen är hårt trafikerad. Under hög trafik är köbildning och trängsel mer regel än undantag. Men nu när ytterligare ett körfält planeras ska det alltså bli ändring på det. – Tanken är att utöka vägen till två smala körfält i varje riktning. Två av dem ska under högtrafik enbart användas av kollektivtrafiken.

Det här innebär att framkomligheten för fordonen förbättras, att restiderna för vägtrafiken förkortas, samt att förseningar av kollektivtrafiken kraftigt reduceras på eftermiddagarna. Det sistnämnda är kanske extra viktigt.
– Målet är att få fler människor att åka kollektivt. Breddningen gör att busstrafiken ska fungera bättre och på så sätt möjliggöra beteendeförändring. Att helt enkelt fler ställer bilen vid infartsparkeringar och istället åker vidare med buss, förklarar Leif Kåsthag, som själv åker buss då han bor i Stockholm men jobbar i Ekerö.
Om allt går enligt planerna påbörjas breddningen under nästa år och blir klar drygt fyra år senare.