Långsiktighet och trygghet är ledord hos Lundbergs

 

LundbergsDet nya Samhällsbyggnadshuset på
Gustaf Lovéns gata är byggt av Lundbergs
i Karlstad.
En byggnad med sammanlagt sex plan och en uthyrningsbar
yta på cirka 5 700 kvm där det idag
jobbar 300 personer.
Fastigheten är byggd enligt standard Miljöbyggnad
Guld, vilket bland annat innebär höga krav på
både energiförbrukning, produkter och materialval.
I somras flyttade kommunen in och under hösten
blev kontorslokalerna nominerade till ”Sveriges
snyggaste kontor”.
– Det här är det första stora kontorshuset som
byggts i Karlstad på 20 år, säger Peter Lundgren.
Peter är regionchef för Lundbergs Region Väst,
vilket innebär orterna Karlstad, Arvika, Örebro och
Göteborg. Regionkontoret ligger i Karlstad.

Lundbergs, som grundades i mitten av 1940-talet,
är en av de stora privata fastighetsägarna i Sverige,
med centralt belägna bostäder, kontors- och
butikslokaler på flera orter i Sverige.
I Karlstad har Lundbergs cirka 1 000 hyreslägenheter
i både naturnära och centrala områden, i bland
annat Haga, Viken, Norrstrand och på Herrhagen,
men även kontors- och butikslokaler med hyresgäster
som Skatteverket, Åhléns och Filmstaden.
– Vi förvaltar runt 30 000 kvadratmeter kontorsoch
butiksytor, mitt i centrala Karlstad, berättar Peter
Lundgren.
– Just nu har vi bara en ledig lokal och det är en
butikslokal på 115 m² i det nybyggda kontorshuset
i Inre hamn.
– Vår ambition är att ta fram egna byggrätter som
vi sedan projekterar en fastighet på och därefter
förvaltar vi den i egen regi, alltså från ax till limpa.

Lundbergs bygger även nya hyresrätter, och ligger
bakom det som ska bli det nya Sundsta torg
med cirka 140 lägenheter. I Haga planerar man att
bygga cirka 100 lägenheter och där kommer även
HSB Värmland att bygga cirka 100 bostadsrätter.
På Strandvägen bygger man tre stycken tvåvåningshus
med totalt 18 lägenheter som ska vara
klart för inflyttning om ungefär ett år.
– Vi kommer förmodligen att ha byggt runt 250
lägenheter inom två till tre år i Karlstad, säger Peter
Lundgren.
Hela Lundbergs affärsidé är att långsiktigt äga,
förvalta och förädla bostads- och kommersiella
fastigheter.
– Vi vill gärna vara en stabil hyresvärd med hög
kvalitet och en hög servicegrad, säger Peter Lundgren,
som själv gått den långa vägen i bygg- och
fastighetsbranschen. Han berättar att man bland annat
har egna fastighetsskötare, målare, elektriker
och snickare vilket är en stor styrka.
– Det skapar en familjär känsla. Vi känner varandra
väl och vi kan våra fastigheter utan och innan. En
stark tradition som ger trygghet för våra hyresgäster.
Lundbergs har en egen kö till sina lägenheter. De
har allt från 1:or till 5:or och man kan gå in på deras
hemsida för att anmäla sig. Just nu står det drygt
tusen personer i kön.
– Våra lägenheter är ofta väldigt bra planerade
men fastigheterna står också idag inför stora ROTprojekt
såsom stam- och fönsterbyten. Det gäller att
göra rätt åtgärd när man bygger om på fastigheterna
och se till det som blir den bästa affären på lång
sikt, menar Peter Lundgren.
Majoriteten av husen är byggda på 60- och
70-talen men ett av husen är från sekelskiftet.
– Vi renoverade det för drygt fem år sedan och
fick då pris av både Karlstads kommun och Värmlands
museum för den varsamma renoveringen, berättar
Peter Lundgren.