ALLT IFRÅN SKOLOR OCH DAGHEM TILL EGNA BOSTADSPROJEKT

Skeppsviken Bygg och
Fastighet syns på många
ställen i Skövde. Här arbetar
man med en rad samhällsbyggnadsprojekt,
alltifrån
byggnation av skolor, daghem
och äldreboenden till egenutvecklade
bostadsprojekt.

Skeppsviken har sitt ursprung i
Calles Bygg som grundades
1992 av Lars Eric Larsson och fyra
kompanjoner. Nu är det sönerna
Martin och Eric Larsson som är
huvudägare, Martin är koncernchef
och Eric, tidigare VD, numera
projektledare.
Bolagsgruppen har vuxit rejält
sedan starten. I huvudsak för att
byggverksamheten ökat, och sedan
2013 etablerats även i Göteborg.
Men även för att fastighetsverksamheten
utvecklats framgångsrikt
med egna kommersiella fastigheter,
externa förvaltningsuppdrag,
och de sista åren med en tilltagande
volym egna bostadsprojekt.
– Calles Bygg, som far drev, var
ursprungligen ett renodlat byggföretag,
så den erfarenheten sitter
i företagets gener, säger Martin
Larsson.

Men det fanns redan tidigt en
ambition att utveckla helt egna
projekt, från markanvisning till
färdiga fastigheter. Så när sönerna
Martin och Eric Larsson 2006
tog över började man renodla
verksamheterna, och blev därmed
en bygg- och fastighetskoncern
med två inriktningar.
– I den ena delen – Skeppsviken
Bygg – är vi fortfarande renodlade
byggare. Där handlar det ofta om
viktiga samhällsfunktioner som
exempelvis arbetsplatser, bostäder,
skolor, äldreboenden och ishallsbyggen,
säger Martin Larsson.
En betydande del av dessa projekt
beställs av Skövde Kommun och
Skövdebostäder, oftast via konkurrensutsatta
upphandlingar.
Den andra delen – Skeppsviken
Fastighet – som utvecklar egna
projekt, startade 2006 med kvarteret
Motorn i centrala Skövde.
– Ett stort och möjligen djärvt
projekt där vi byggde och utvecklade
drygt 80 hyresrätter i egen
regi. Parallellt var vi i samma
kvarter renodlade byggare åt HSB
med drygt sextio bostadsrätter. På
det viset kunde vi praktisera företagets
två ben i ett gemensamt
projekt. Totalt innehåller kvarteret
Motorn ca 150 lägenheter med
olika upplåtelseformer i en samlad
gestaltning.

Du nämner att det var ganska djärvt?
– Ja det var en stor investering,
som inte alla trodde på. Vissa banker
menade att det inte var något
att räkna på eftersom det ändå
inte skulle bli av. Men det blev av
– så med lite envishet och engagemang
kommer man långt, säger
Martin Larsson.
– Det var helt klart en risk vi
tog, menar Eric Larsson. Men det
blev mycket lyckat.

Sedan dess har den egna
projektutvecklingen fortsatt?
– Ja, i Skövde har vi fortsatt med
främst småhusprojekt de sista
åren, berättar Eric Larsson, och
tar Hasselbacken som exempel.
Hasselbacken är ett bostadsområde
som ligger vackert och
naturnära på bergssluttningen i
nordvästra delen av Skövde.
– Här har vi byggt i två omgångar
– friliggande och kedjehus, säger
Eric Larsson.
Trädgårdsstaden är Skövdes
starkast växande småhusområde.
Här har Skeppsviken
byggstartat i områdets andra
etapp, där man projektutvecklar
ett tjugotal radhus.
– Husen är av typen passivhus,
vilket innebär att de är mycket täta
och välisolerade, med extremt
låga uppvärmningskostnader, berättar
Martin Larsson. Modern
gestaltning, energieffektivitet,
god kvalitet och prisvärdhet är företagets
kännetecken. Det är så vi
jobbar i våra bostadsprojekt.
Bolaget deltar även i utvecklingen
av Norra Ekedal, ett projekt
som för Skeppsvikens del omfattar
cirka 55 bostadsrätter. Och
på Kv. Diana utreds möjligheterna
att bygga drygt 100 nya bostäder
med blandad upplåtelseform.